EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Zelená škola

Aktivity
Programy
22.IV.2016 NEZABUDLI SME NA DEŇ ZEME. ENVIROMENTÁLNA AKTIVITA PRE DETI Z MŠ PALÚDZKA
Dňa 22.IV.2016 sme sa zúčastnili DŇA ZEME v MŠ Palúdzka. Detičkám sme pripravili rozmanité aktivity, ktoré boli zamerané na enviromentálnu ...

22. IV. 2013 DEŇ ZEME
DEŇ ZEME mal na našej škole skorší termín, ako je jeho oficiálny. Zo organizačných dôvodov sa naplánované sprievodné akcie z...

20. X. 2011 ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTOV ZELENÁ ŠKOLA PREDSEDNÍČKOU VLÁDY SR IVETOU RADIČOVOU
Na slávnostnom podujatí v Bratislave bolo z rúk predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej ocenených certifikátom Zelená škola sedem...

22.III.2011 : SVETOVÝ DEŇ VODY
Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 199...

21.III.2011 : SVETOVÝ DEŇ LESOV
     Zachovať lesy potomstvu – časť životného kréda Jozefa Dekreta Matejovie, ktoré sa snažil napĺňať počas celého svojho života venované...

VYHODNOTENIE VÝROBY VLASTNEJ SEPARAČNEJ NÁDOBY V TRIEDACH.
Na základe plnenia jedného z cieľov akčného plánu našej školy pre tento školský rok sme v jednotlivých triedach na ško...

NÁVRAT DO ŠKOLSKÉHO ROKU 2007/2008
Vzhľadom na to, že naša www. stránka v takej podobe, ako funguje v súčasnosti, bola uvedená do „prevádzky“ v decembri 2008, rozhodli sme s...

13.X.2010 : PRAX III.ŽP - POKRAČUJEME V MONITOROVANÍ ŽP
     V rámci predmetu „prax“ pokračujú tretiaci z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia v monitoringu...

13.X.2010 - 15.X.2010 : TRÉNING MONITORING ŽP
V dňoch od 13. až 15. 10. 2010 sa vybraní žiaci z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia – Andrejka Homzová, Katka Filipeková,...

1.X.2010 SEMINÁR MONITORING KRAJINY
   Súčasťou grantového projektu Nadácie Dexia banky bol aj jednodňový seminár „Monitoring krajiny“ určený pre žiakov a učiteľov stredn...

EŠTE RAZ : XIV. ROČNÍK Deň chôdze - HORE VÁHOM DOLU VÁHOM S TOaTŽP
 1.    október je vyhlásený za Svetový deň chôdze      Deň chôdze je určený kolektívom i jednotliv...

… ako odbor TOaTŽP využil „babie leto“
         Predposledný septembrový týždeň sa v našom odbore Technológia ochrany a tvorby životného prostredia niesol ...

22.IX.2010 : II. ROČNÍK
               22. september - Medzinárodný deň bez áut         ...

10.IX.2010 : CELOSLOVENSKÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA. Odštartovanie budovania zelenej oázy na PODBREZINÁCH
10. september 2010 - Celoslovenský Deň dobrovoľníctva sa stal začiatkom budovania parku na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši.      Prib...

MONITORING KRAJINY : OKOLIE MESTSKEJ ČASTI PALÚDZKA
  V jarných mesiacoch sa triedy odboru TOTŽP v rámci odborných predmetov zúčastnili na monitoringu krajiny. Zatiaľ prešli len okolie Palúdzky....

ENVIROMENTÁLNA PAVUČINA : NÁVRAT KU DŇU ZEME
  V rámci dňa Zeme študenti II. ŽP a IV.ŽP v dňoch 22. a 23.4. pripravili program Environmentálna pavučina pod vedením p.uč. Vaňovej pre deti...

22.IV.2010 : DEŇ ZEME
 Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22.apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografick&y...

POKYNY A ODPORÚČANIA ZELENEJ ŠKOLY
  A.      Odpad 1. Dokumenty kopírovať a tlačiť obojstranne (papier používať u obidvoch strán). 2. Obálky opätovne...

ROK 2010 : MEDZINÁRODNÝ ROK BIODIVERZITY
        Spojené národy vyhlásili rok 2010 za Medzinárodný rok biodiverzity. Tento rok je oslavou života na Zemi a významu biol...

2.II.2010 : NÁVRAT K SVETOVÉMU DŇU MOKRADÍ
 (World Wetlands Day)      Každoročne si 2. februára pripomíname Svetový deň mokradí a každoročne máme príležitosť spoločne si pripo...

2.II.2010 : SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ
  Mokrade sú územia, v ktorých základným faktorom ovplyvňujúcim prostredie a v ňom žijúce rastliny a živočíchy, je voda. Vyskytuj&uacu...

16.XII.2009 PREDVIANOČNÉ POSEDENIE:Zariadenie pre seniorov NsP Lipt. Mikuláš
  Predvianočné posedenie (16.12.2009) – Zariadenie pre seniorov (Nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš)        Naši druh...

METODIKA 7 KROKOV : 1. KROK VYTVORENIE KOLÉGIA ZELENEJ ŠKOLY.
SEDEM KROKOV K ZELENEJ ŠKOLE. Metodika 7 krokov je jednoduchým, ale účinným nástrojom k tomu, aby sa aj z našej školy stala skutočná...

ĆHARAKTERISTIKA METODIKY SEDEM KROKOV K ZELENEJ ŠKOLE
  SEDEM KROKOV K ZELENEJ ŠKOLE.       Metodika 7 krokov je jednoduchým, ale účinným nástrojom k tomu, aby sa z Va&scaron...

Workshop pre pilotné školy programu Zelená škola.
Uskutočnil sa v dňoch 4-5.6.2009. Určený bol školským koordinátorom a riaditeľom škôl, aktívnym v projekte Zelená škola (www.zelenaskola.sk). Organizátorom workshopu bolo Centrum environmentálnej a e...

PROJEKT : SLNKO DO NAŠEJ ŠKOLY
Do projektu „Hľadá sa ekonápad pre tvoje mesto“, ktorú každoročne poriadajú Slovenské elektrárne, a. s. pre základné a stredné školy sa zapojili aj žiaci našej školy. Cieľom súťaže bolo dať priestor k...

22.IV.2009 DEŇ ZEME
22. apríla je celosvetový deň, kedy si obyvatelia našej planéty pripomínajú DEŇ ZEME. Prvý krát sa oslavy Dňa Zeme uskutočnili 22. 4. 1970 v USA. Iniciátormi boli predovšetkým študenti, ktorí zač...