EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

21.III.2011 : SVETOVÝ DEŇ LESOV

     Zachovať lesy potomstvu – časť životného kréda Jozefa Dekreta Matejovie, ktoré sa snažil napĺňať počas celého svojho života venovaného lesu, jeho ochrane a pestovaniu. Zachovať les potomstvu – pravdepodobne z toho dôvodu vznikla iniciatíva, ktorá určila 21. marec za Svetový deň lesa.

     V tento deň sa stromy, lesy, parky, záhrady preberajú z driemot, začínajú pučať kvietky i lístky. Prebúdza sa život. Na zemi i v zemi.
Les je živý organizmus. Zrodí sa, rastie, dospieva a hynie. Je to najvyššie a najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo, ktoré pre človeka má a bude mať veľký význam.
Vzťah človeka k lesu sa menil tak, ako sa vyvíjala ľudská spoločnosť a rovnako ako v minulosti, aj dnes plní veľa funkcií. Okrem toho, že poskytuje cennú surovinu – drevo, má popri iných pozitívnych účinkoch aj veľký pôdoochranný význam, ktorý je spolu s vodohospodárskym súčasťou tzv. ekologickej funkcie, ktorá je jednou zo základných funkciílesa.
     Vo sfére životnej pohody človeka treba rozlišovať tri základné úlohy: zdravotnú, hygienickú,rekreačnú.
Všetky lesy majú jedno spoločné: aj keď ich flóra a fauna je veľmi rozdielna, hrajú elementárnu rolu pre životné prostredie na Zemi: zvyšujú vlhkosť vzduchu, tvoria prirodzenú bariéru vetru, zmierňujú horúčavu, mráz aj sucho a tak regulujú klímu. Filtrujú vzduch, bránia erózii, akumulujú a čistia vodu. Sú nenahraditeľné a preto si ich chráňme

autor: M.T T.H

Fotogaléria