EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

EŠTE RAZ : XIV. ROČNÍK Deň chôdze - HORE VÁHOM DOLU VÁHOM S TOaTŽP

 1.    október je vyhlásený za Svetový deň chôdze

     Deň chôdze je určený kolektívom i jednotlivcom bez rozdielu veku, zdravotného stavu, pričom nezáleží na dĺžke prejdenej trasy. Jeho súčasťou je množstvo prezentácií a ukážok po celej trase.

     Medzi  vyše 20 organizáciami, ktoré sa podieľali na realizácii 14. ročníka akcie „Hore Váhom – dolu Váhom“ bolo aj Občianske združenie TATRY. Hlavným zámerom dobrovoľníkov z OZ TATRY bola propagácia triedeného zberu odpadov, ako aj predstavenie metódy biologického monitoringu kvality vody vo vodnom toku, ktorá je založená na určovaní makroskopických bezstavovcov.
 
     Na stanovišti OZ TATRY mohli mladí ľudia triediť odpad a za jeho správne vytriedenie získať drobné suveníry. Taktiež si mohli vyskúšať  odchyt bezstavovcov, ich určenie a vyhodnotenie odberu – zaradenie vodného toku do príslušnej triedy čistoty. O tieto praktické aktivity bol veľký záujem. 

     Zúčastnenými „aktérmi“ stanovišťa OZ TATRY boli aj naši prváci Zuzka UžíkováMário Krajči a tretiaci Katka FilipekováMiško Smolák.

     A aké sú ich dojmy dievčat  z tohto dňa????

 

Katka Filipeková (III. ŽP)

     „Dňa 1. októbra 2010 som sa spolu s mojimi spolužiakmi zúčastnila akcie Hore Váhom – dolu Váhom, ktorej jedným z organizátorov bolo aj Občianske združenie Tatry, ktoré malo na trase svoje vlastné stanovište, ktoré koordinoval manažér a predseda združenia Mgr. Rudolf Pado.     

     Po príchode na miesto konania akcie nás pán Pado oboznámil o prebiehu dňa, dal nám pokyny, čo máme urobiť a ostatné potrebné inštrukcie.

     Pred príchodom detí sme vo Váhu nachytali makroskopické bezstavovce. Chytili sme predovšetkým larvy „podenky“ z čoho vyplynulo, že rieka Váh je pomerne čistá. Deti začali prichádzať po 9.00 hodine ráno po skupinkách, vytvorili okolo nás kruh a hltavo prijímali nové a zaujímavé informácie. Pán Pado ich oboznámil o bezstavovcoch, ktoré žijú vo Váhu. Ja som im následne ukázala už nachytané exempláre, ktoré sme pomocou „kľúča“ pourčovali. Pre tých aktívnejších sme mali pripravené sieťky s kelímkami, pomocou ktorých si mohli deti nachytať vlastné bezstavovce.

     Celá akcia trvala do 13.00 hodiny. Mne a myslím, že aj všetkým zúčastneným sa akcia veľmi páčila, pretože bola pripravená učenlivou a hravou formou. Dúfam, že si ju ešte niekedy budem môcť zopakovať.“

Zuzka Užíková (I. ŽP)

     „Dňa 1. Októbra 2010 sme sa MY – ochranári zúčastnili akcie „Deň chôdze“. Hneď na začiatku nás privítal Mgr. Rudolf Pado, ktorý nás neustále informoval o priebehu dňa a poskytoval nám potrebné informácie.

     Po 9.00 hod. ráno začali prichádzať deti z okolitých škôl. Čakali sme, že prídu po skupinkách, ale keď som ich videla prísť asi 200 naraz J, chcela som rýchlo nafúknuť čln a preplávať na druhý breh. Nakoniec to vôbec nebolo také hrozné ako sa zdalo na prvý pohľad ...

     Tie najmenšie detičky v reflexných vestách najviac zaujali chlapci, ktorí spoločne s nimi separovali odpad. Tí starší žiaci hneď prišli ku mne, pretože som v ruke držala sieťku na vyberanie zvieratiek z vody. Katka Filipeková z III. ŽP vysvetľovala a ukazovala deťom ako vyzerajú larvy „podeniek“ a „potočníkov“, oboznamovala ich kde žijú a pod. Aj deťom sa podarilo nájsť pár lariev, väčšinou to boli larvy „podeniek“. Tí starší (ôsmaci alebo deviataci) spočiatku všetko okomentovali, ale keď videli ako ich mladší kamaráti niečo z vody vylovili, hneď si chceli vyskúšať aj oni.

     Chlapci pri separovaní odpadu rozdávali mladším deťom náramky, ktoré sa veľmi rýchlo míňali. Taký náramok sa ušiel aj nám. Bol to pre mňa veľký zážitok a veľmi rada by som si to zopakovala, aj pri príležitosti iných dní, pretože sme sa aj my veľa naučili a pomáhali sme si. Taktiež dúfam, že aj pre deti to bol veľký zážitok sa naučili sa niečo nové.“

 

 

 

autor: M.T T.H

Fotogaléria