Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

2% z dane

Pri našej škole pracuje Občianske združenie POLYTECHNIKA, ktorého cieľom je najmä:

 

• zlepšovanie materiálneho vybavenia školy

• podporovanie výchovno-vzdelávacieho procesu

• finančné zabezpečovanie vyučovania nepovinných predmetov

• organizovanie súťaží

• umožnenie študijných pobytov

• poskytovanie jednorazovej podpory sociálne najslabším a najtalentovanejším žiakom

• organizovanie podujatí s cieľom propagácie

• podpora vzdelávania učiteľov 

 

Na uvedené ciele môže prispieť každý daňovník 2% dane z príjmov. Dovoľte, aby som aj touto cestou vyjadrila presvedčenie, že aj Vy rodičia a aj ďalší priatelia našej školy pomôžete prispieť k naplňovaniu cieľov združenia svojim 2%-ným príspevkom. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

 

vopred ďakujeme 

 

S úctou

Ing. Renáta Benikovská

riaditeľka školy

 

Účtovná uzávierka za rok 2021.
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ Polytechnika.

Účtovná uzávierka za rok 2020
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ POLYTECHNIKA.

Účtovná uzávierka za rok 2019
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ POLYTECHNIKA.

Účtovná uzávierka za rok 2018
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ POLYTECHNIKA.

Účtovná uzávierka za rok 2017
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ POLYTECHNIKA.

Účtovná uzávierka za rok 2016
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ POLYTECHNIKA.

Účtovná uzávierka za rok 2015
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ POLYTECHNIKA.

Účtovná uzávierka za rok 2014
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ POLYTECHNIKA.

Účtovná uzávierka za rok 2013
Kto má záujem môže nahliadnuť do nakladania s financiami v OZ POLYTECHNIKA.

Vyhlásenie o poukázaní
V prílohe nájdete tlačivo pre poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.