EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Workshop pre pilotné školy programu Zelená škola.

Uskutočnil sa v dňoch 4-5.6.2009. Určený bol školským koordinátorom a riaditeľom škôl, aktívnym v projekte Zelená škola (www.zelenaskola.sk).
Organizátorom workshopu bolo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (www.zivica.sk), ktorá vo februári 2009 odštartovala nový projekt na rozvoj programu Zelená škola, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete Ekoškôl (Eco-Schools). Zelené školy (vrátane našej) na Slovensku fungujú už štvrtý rok a v súčasnosti sa o získanie certifikátu uchádza 90 škôl. Vo svete je do programu zapojených viac, ako 22 tisíc škôl v 42 krajinách na 4 kontinentoch. Jedným z hlavných cieľov nového projektu v programe Zelená škola je zvýšenie záujmu a zapojenia žiakov, učiteľov a zamestnancov školy do realizácie zmien vedúcich k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole zavedením okrem iného aj participatívneho environmentálneho manažmentu PEM. Na Zelenej škole sa napr. aktívne separuje odpad, zúčastňuje sa na praktickej ochrane prírody, žiaci sa učia tolerancii, kritickému mysleniu, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu.
Program Zelená škola je pre školy alternatívou. V tomto duchu bolo pre workshop vybraté aj miesto jeho konania v neformálnom polyfunkčnom priestore zrekonštruovanej železničnej stanice prevádzkovanej žilinským občianskym združením Truc sphérique (www.stanica.sk). „Truc sféra“ je tiež alternatíva, ako v strede mimoúrovňového kruhového objazdu možno zriadiť miesto aj alternatívneho umenia, minigalériu, zónu oddychu, či doslovne podmostovou architektúrou z plastových pivových debničiek, balíkov slamy a lodného kontajnera postaviť divadlo (viď. foto).
Ďakujem organizátorom. Bolo tam fajn.

autor: drak

Fotogaléria

stanica
prednáška
divadlo z vonku
divadlo z vonku
divadlo z vonku
divadlo z vonku
divadlo z vnútra pred dokončením
divadlo z vnútra pred dokončením
staničné občerstvenie v bare