EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

16.XII.2009 PREDVIANOČNÉ POSEDENIE:Zariadenie pre seniorov NsP Lipt. Mikuláš

 

Predvianočné posedenie (16.12.2009) – Zariadenie pre seniorov (Nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš)

 

     Naši druháci z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia prišli s nápadom ako si pred koncom roka spestriť „nudné“ vyučovanie a zároveň prezentovať svoj odbor a odborné predmety, ktoré študujú nielen v škole, ale i mimo nej. Vymysleli si, že na záver roka 2009 potešia svojimi mladučkými tváričkami a svojimi vedomosťami „starčekov“, ktorí žijú v Zariadení pre seniorov v Nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Celé predvianočné posedenie sa nieslo v duchu „Pomáhajme nášmu životnému prostrediu“ a „Žijeme zdravo – jeme zdravo“.

    

     „ … Utíšte sa prosím, začína sa vyučovacia hodina … „ Tak zneli úvodné slová Romanky Lehotskej a Veroniky Čomovej, ktoré si vyskúšali aké je to „zastávať funkciu“ pani učiteľky. V úvodnej časti programu vysvetlila Veronika Čomová „starčekom“: čo je odpad, aké druhy odpadov poznáme, ako je možné nakladať s nimi, čo je separácia a ako správne odpad separovať. Ivanka Filipeková zas „starčekom“ vysvetlila pojem kompostovanie, kedy je vhodné odpad kompostovať a kedy nie, princíp kompostovania a definíciu pojmu kompostovisko.

     Po odbornom výklade dievčat nám Romanka Lehotská zaspievala a zatancovala važecké ľudové piesne v doprovode Matúška Ilavského zo IV. ŽP.

     V ďalšej časti programu sme si chceli overiť, či si „starčekovia“  pamätajú, čo im Veronika rozprávala o separácii odpadu a nechali sme ich, aby samostatne rozdelili odpad do separačných nádob, ktoré si so sebou priniesli ako pomôcky Lucka Kmeťová a Peťka Vidholdová. Ďalšia úloha pre „starčekov“ bola rozpoznať jednotlivé ovocie a zeleninu na základe ich charakteristickej vône a chuti, ktoré si Miško Kotian a Miško Smolák vopred pripravili a nakrájali do umelých tanierikov a prikryli servítkami. Obe úlohy boli úspešne splnené …

     Potom opäť dostali „slovo“ Romanka s Matúškom, ktorý ju pri ďalšej tradičnej ľudovej piesni sprevádzal na harmonike. Poslednou úlohou „starčekov“ bolo vylúštiť krížovku, ktorú si pre nich pripravili sestry Katka a Ivanka Filipekové. Na záver programu Aďka Homzová a Julka Surmová porozprávali „ekorozprávku“ o tom, ako sa tri separačné nádoby (v hlavnej úlohe: Peťka Hellebrandtová, Ivanka Filipeková, Miško Čujko a Miško Kotian) túlali po Liptovskom Mikuláši a hľadali dobrých ľudí, ktorí nehádžu odpadky zo svojich domácností do jedného kontajneru, ale samostatne triedia sklo, plast, papier, komunálny a nebezpečný odpad.

     Keďže každá rozprávka končí „happyendom“, tak i tá naša „ekorozprávka“ malá šťastný koniec a separačné nádoby si našli v meste Liptovský Mikuláš svoje miesto, tak isto aj celé naše predvianočné posedenie, ktoré si svedomite pripravili a nacvičili naši druháci malo šťastný koniec.

     Naši žiaci dokázali vyčarovať úsmev a šťastie na tvárach „našich najstarších“. Naučili ich niečo nové, zabavili ich a svojou prítomnosťou a pripraveným programom im spríjemnili jedno mrazivé predvianočné popoludnie.

     Mikuláš (Romanko Konfál), čertík (Miško Smolák) a anjelik (Katka Filipeková) rozdali „starčekom“ sladké odmeny a vysvedčenia s jednotkami, ktoré pre nich pripravil a navrhol Miško Kotian.

     Záverečnou bodkou programu bola spoločná pieseň Tichá noc, ktorú spievali nielen naši druháci, ale pridali sa ku nim aj „starčekovia“, celý personál Zariadenia seniorov a ich triedna pani uč. Hugáňová.

     „Starčekovia“ nás prijali za svojich priateľov a na znak priateľstva a ďalšej spolupráce pre nás ručne vyrobili prívesky na krk.

     Celý program vo forme fotografií zvečnil Kubko Hliničan a fotky do tohto príspevku poskytla Andrejka Homzová.

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie celej II. ŽP, že sa ukázali ako šikovní a tvoriví žiaci našej školy s dobrými srdiečkami, Matúškovi Ilavskému zo IV. ŽP za hru na harmonike, triednej pani uč. Hugáňovej za jej pomoc a podporu v priebehu programu, pani uč. Vaňovej a pánovi uč. Holienkovi za poskytnutie a odvoz pomôcok potrebných pre našich žiakov a celému personálu Zariadenia pre seniorov (NsP, LM).

 

autor: M.T , T.H

Fotogaléria