EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

22.IV.2009 DEŇ ZEME

22. apríla je celosvetový deň, kedy si obyvatelia našej planéty pripomínajú DEŇ ZEME. Prvý krát sa oslavy Dňa Zeme uskutočnili 22. 4. 1970 v USA. Iniciátormi boli predovšetkým študenti, ktorí začali ľudí upozorňovať na vznikajúce environmentálne problémy.
Každoročne túto ekologicky zameranú akciu organizuje aj naša škola. K tejto príležitosti vyberáme rôzne environmentálne aktivity, do ktorých sa žiaci aktívne zapájajú. Takto spoločne strávime príjemné dopoludnie na školskom dvore.
Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka odboru technológia a tvorba životného prostredia sa aktívne zapojili do rekonštrukcie školského jazierka a bylinnej špirály, ktoré sa nachádzajú v areáli našej školy.
Študenti štvrtého ročníka navštívili základnú školu Janka Kráľa na Podbrezinách, kde hravou formou a tvorivou aktivitou pripomenuli žiakom prvého ročníka rôzne vzťahy k prírode aj problémy, ktoré ohrozujú Zem. Na danú tému pripravili naši študenti pre žiakov zaujímavé činnosti, spoločne spoznávali prírodu všetkými zmyslami, zamerali sa na jednotlivé zložky prírody - ovzdušie, vodu, pôdu, zem a organizmy a aj na problematiku odpadov a správnej životosprávy. Takúto akciu študenti zorganizovali už minulý rok nielen na ZŠ Janka Kráľa, ale aj v troch materských školách v Liptovskom Mikuláši.
Samozrejme, že v aktivitách neostali bokom ani študenti ostaných odborov, ktorí zamerali pozornosť na očistenie areálu školy od nečistoty a starostlivosti o rastliny v priestore školskej budovy.
Deň Zeme sme si pripomenuli preto, aby sme si aspoň raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.
POZNÁMKA : Vo fotogalérii sú len zábery z práce na čistení areálu školy 1.ME. V prílohe sú v prehľade aktivít aj fotografie tried, ktoré sa na aktivitách zúčaastnili.

autor: T.H

Fotogaléria

SKRÁŠLOVANIE PROSTREDIA 1.ME
SKRÁŠLOVANIE PROSTREDIA 1.ME

Prílohy

.pdfDEŇ ZEME