EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

22.IX.2010 : II. ROČNÍK

               22. september - Medzinárodný deň bez áut

          

22.september je už od roku 1994 považovaný za Medzinárodný deň bez automobilov.

      S rozvojom technológií, s rastom životného tempa a životnej úrovne neustále rastie aj počet automobilov na našich cestách. Iba na Slovensku za posledných 17 rokov pribudlo na cestách takmer 600 tisíc nových automobilov. Dohromady tak v našej krajine momentálne registrujeme okolo 1 600 000 osobných automobilov, čo je veľmi vysoké číslo, vzhľadom k počtu obyvateľov (5,3 milióna).

     Medzinárodný deň bez áut je výbornou príležitosťou si aspoň na jeden deň dokázať, že sa vieme zaobísť aj bez automobilu. Autá spôsobujú množstvo problémov ohľadne globálneho otepľovania, poškodzovanie ovzdušia a v neposlednom rade treba spomenúť aj ľudské životy, ktoré každoročne na cestách vyhasínajú.

      V začiatkoch usporadúvania Medzinárodného dňa bez áut v roku 1994 sa do tejto akcie zapojilo len 20 miest naprieč Francúzskom. Naproti tomu, v roku 2001 už participovalo na akcií 35 krajín a stovky miest z celého sveta.

     Samozrejme v dnešnej dobe, je veľmi ťažké žiť bez tohto pomocníka, nielen kvôli zvyku, ale najmä kvôli efektivite, ktorú so sebou automobil prináša. Jeden deň v roku však nie je tak veľa, aby sme automobil nechali doma. Skúste využiť hromadnú dopravu, bicykel alebo zvolte príjemnú prechádzku.

 

22. septembra 2010 sme vzdali hold  Medzinárodnému dňu bez áut a podporili sme túto skvelú myšlienku na našej škole aj MY. Nechali sme svoje autá doma a na cestu do práce a do školy sme sa vybrali pešo, na bicykli, na kolieskových korčuliach alebo hromadnou dopravou.

 

          Svetovému dňu bez áut na našej škole predchádzali „veľké prípravy“. Žiaci z odboru Škola podnikania (II. ŠP) a z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia (I., III. a IV. ŽP) dostali za domácu úlohu v rámci odborných predmetov pripraviť k tomuto významnému dňu propagačné plagáty, ktoré sú tradične vystavené vo vstupnej hale našej školy.

 

      Pri príležitosti Svetového dňa bez áut sme na našej škole vyhlásili 2. ročník súťaže pod názvom „Deň v modrom bez áut“. Podstatou tohto dňa bolo prísť do práce (pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našej školy) a do školy (žiaci našej školy) na „motore bez kolies“, teda pešo, na bicykli, či na kolieskových korčuliach a samozrejme všetci oblečení v modrom.

       Aj napriek nepriaznivému počasiu a veľkej zime sa našli štyria odvážni žiaci, ktorí  prišli do školy na spomínanom „motore bez kolies“. Boli to: Zuzanka Užíková (I. ŽP) – kolieskové korčule, Miško Mikula (II. A) - bicykel, Miško Dvorský (III. ME) - bicykel a Romanka Lehotská (III. ŽP) – kolieskové korčule. Všetci štyria žiaci získali za odmenu od povereného pána riaditeľa „žolíka“ na odmietnutie jednej ústnej odpovede z ľubovoľného predmetu, ktorý si môžu uplatniť na zvolenom predmete maximálne raz a v časovom období do 15. decembra 2010.

        Druhá časť našej súťaže spočívala v čo najväčšom počte „modrých“ žiakov v triedach, tzn. v ktorej triede bude najviac žiakov oblečených „v modrom“  - tí získajú „poukaz na jednodňový výlet (odbornú exkurziu)“ v školskom roku 2010/2011 pod dozorom tiedneho/ej učiteľa/ky. Do súťaže sa zapojili všetky odbory na našej škole, ale ako to už vo všetkých súťažiach býva zvykom, víťazná mohla byť len jedna trieda, resp. dve triedy, keďže nastala situácia, že v dvoch triedach na našej škole bol v ten deň rovnaký počet „modrých“ žiakov.

      Rozhodli sme sa, že v 2. ročníku našej súťaže „Deň v modrom bez áut“ vyhrali „poukaz na jednodňový výlet (odbornú exkurziu) trieda II. ŠP pod dozorom tr. p. uč. Elenky Dorniakovej a trieda III. AŽP pod dozorom tr. p. uč. Betky Hugáňovej.

     Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie poverenému pánovi riaditeľovi našej školy, za schválenie „žolíkov“ pre našich štyroch otužilcov a „poukazov na výlety“ pre obe víťazné triedy. Taktiež ďakujem Andrejke Homzovej (III. ŽP), Peťke Hellebrandtovej (III. ŽP) a Veronike Čomovej (III. ŽP), ktoré celú „akciu – Deň v modrom bez áut“ organizovali, v závere dňa vyhodnotili a poskytli mi bohatú fotodokumentáciu nielen z príprav na tento deň, ale i zo samotnej „akcie“.

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

SÚVISIACE ČLÁNKY  : 22. september - Svetový deň bez áut - World Carfree Day. polytechnika.sk/index.php

autor: M.T T.H

Fotogaléria

PROPAGÁCIA AKCIE