EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

POKYNY A ODPORÚČANIA ZELENEJ ŠKOLY

 

A.      Odpad
1. Dokumenty kopírovať a tlačiť obojstranne (papier používať u obidvoch strán).
2. Obálky opätovne využívať.
3. Obmedzene využívať jednorazové výrobky (perá, batérie, poháre, riad ... ).
4. Tovar nakupovať vo veľkoobjemových ekonomických baleniach
5. Prednostne využívať recyklovaný papier (kancelársky papier, toaletný papier a pod.)
6. Separovať papier, plastymonočlánky (batérie) do príslušných separačných nádob.
7. Prednostne využívať elektronickú formu komunikácie.
 
B.      Energie
1. Pri odchode z miestnosti a triedy skontrolovať:
-      či sú vypnuté svetlá (triedy, zborovňa, kabinety, chodby, schody, vestibul, viacúčelové priestory ...)
-      či sú vypnuté elektrické zariadenia a spotrebiče – PC, tlačiarne, ...,
-      či netečie voda,
-      či sú dobre zatvorené okná.
2. Na konci vyučovania vypnúť všetky elektrické zariadenia v triedach (trieda výpočtovej techniky, trieda ADK, chemické laboratórium, dielne, telocvičňa a pod.).
3. V miestnostiach a triedach zabezpečiť v zimnom období (vo vykurovacom období) krátke a intenzívne vetranie – stačí na 5 minút otvoriť okná dokorán (v triedach počas prestávok), počas letného obdobia je dĺžka a intenzita vetrania neobmedzená.
4. Zabezpečiť, aby neboli počas vykurovacieho obdobia zakryté radiátory, resp. nevhodne zabednené iným spôsobom (nábytkom, dlhými záclonami a závesmi a pod.).
5. Nákup elektrických zariadení zabezpečiť v čo najvyššej energetickej triede - odporúčaná je trieda A.
6. Počas „výseče“ na škole (t. j. od 7.00 – 8.00 hod. a od 10.00 – 11.00 hod.) nezapínať a nepoužívať elektrické zariadenia a spotrebiče.
7. Zabezpečiť kontrolu vodovodných batérií a splachovačov na WC, s cieľom predísť stratám vody – v prípade závady oznámiť túto skutočnosť čo najskôr p. Čiapovi, ktorý bude pravidelne vykonávať kontrolu na žiackych WC a za kontrolu batérií v triedach budú zodpovední týždenníci, ktorí prípadnú závadu nahlásia tr. učiteľovi a ten p. Čiapovi.
 
C.      „Zelené“ obstarávanie
1. Minimalizácia potreby upratovania:
-      zabezpečiť stálu inštaláciu roštov a rohoží pred vstupnými dverami do budovy školy,
-      dohliadnuť na povinné prezúvanie žiakov,
-      obmedziť používanie prípravkov s obsahom chlóru a bielidiel – použiť ich len v nevyhnutných prípadoch vyžadovaných hygienickými predpismi,
-      používať ekologické čistiace prostriedky.
2. Nepodporovať spotrebiteľské súťaže a automaty (napr. na sladené nápoje a sladkosti) na škole, vzhľadom na zvyšujúce sa množstvo odpadov a nezdravý životný štýl.
3. Odporúčanie pri nákupe tovarov:
-      Podporovať miestnych/slovenských výrobcov,
-      nakupovať vo veľkoobjemových ekonomických baleniach,
-      nakupovať výrobky s environmentálnym certifikátom (EVP, BIO, FSC a pod.),
-      nakupovať sezónne potraviny.
 
 
 

autor: MT JV TH