EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

PROJEKT : SLNKO DO NAŠEJ ŠKOLY

Do projektu „Hľadá sa ekonápad pre tvoje mesto“, ktorú každoročne poriadajú Slovenské elektrárne, a. s. pre základné a stredné školy sa zapojili aj žiaci našej školy. Cieľom súťaže bolo dať priestor kreatívnosti mladých ľudí. Mesto a štvrť, v ktorom žijú a kam chodia do školy, potrebujú ich príspevok. Urobiť si prechádzku a posúdiť to pozorne s „energetickým“ okom: nájsť miesta plytvania, analyzovať spotrebu, navrhnúť riešenia pre efektívne využívanie energie. Fantázii sa medze nekládli, ani vo fáze realizácie: ceruzka a papier? Schválené! Počítač? Takisto! Tak ako aj drevo, polystyrén, textílie ...

Do súťaže sa aktívne zapojili študenti prvého ročníka z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia a vymysleli projekt pod názvom „SLNKO DO NAŠEJ ŠKOLY“. Otázka, ako znížiť spotrebu energie v našej škole, vyvolala u študentov predstavu veľkých zmien v budove školy ... Podstata projektu sa za celú dobu jeho tvorby niesla v znamení čo najefektívnejšieho využitia potenciálu slnečnej energie. Žiaci vytvorili modelové zariadenie našej školy a rekreačného zariadenia Demänovka s návrhom, ako využiť „našu“ najbližšiu a najjasnejšiu hviezdu – slnko.

Hlavnou myšlienkou našich žiakov teda bola propagácia inovatívnych technológií a skutočnosť, že naša škola by žila zo slnečných lúčov – žiaci navrhli možnosť šetrenia energie na našej škole /i napriek vysokým investičným nákladom/ - inštaláciu šiestich slnečných /ležatých/ kolektorov, ktoré by slúžili na premenu slnečnej energie na nízkopotenciálové teplo /na ohrev vody a taktiež na prikurovanie/. Keďže je naša škola prepojená s rekreačným zariadením tzn., že nároky na odber teplej úžitkovej vody a vykurovanie sú oveľa vyššie, preto žiaci navrhli nainštalovať na strechu rekreačného zariadenia a našej školy slnečné kolektory, pretože využitie solárneho tepla nie je obmedzené disponibilnými plochami, ale je limitované predovšetkým spotrebou nízkopotenciálového tepla v letnom období. Kolektory navrhli umiestniť tak, aby sa strechy obidvoch zariadení mohli bez problémov udržiavať.
Škola a rekreačné zariadenie by využívali solárne kolektory, ktoré by znížili náklady za spotrebu plynu /takisto by šetrili prírodné zdroje a prispievali k čistote ovzdušia/. Solárne kolektory by sa využívali na prípravu TÚV pre stravovacie zariadenie, ktoré je určené nielen pre žiakov, pedagógov a ostatných nepadagogických zamestnancov našej školy, ale i pre hostí ubytovaných v RZ Demänovka, ktoré je v nepretržitej prevádzke i počas školských prázdnin /ušetrilo by sa na prevádzkových nákladoch približne štvrtinu finančných prostriedkov ročne/. V interiéri školy by bol umiestnený zásobník, ktorý by bol pri nedostatku slnečného žiarenia dohrievaný teplom zo systému centrálneho zásobovania teplom. Návratnosť finančných prostriedkov do investície solárneho systému by sa predpokladala približne za osem rokov.

Žiaci pracovali na projekte počas školského vyučovania na vybraných vyučovacích hodinách súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostredia /ekológia, krajina a životné prostredie/. Na zhotovenie projektu použili kancelárske potreby /lepidlá, klasické lepiace pásky, izolačné pásky, kartóny, farebné papiere, temperové farby, fixky, alobal, nožnice ... /. Teda do samotného projektu zapojili svoju fantáziu a skombinovali prírodný materiál s umelým. Navrhnuté slnečné kolektory žiaci vyrobili zo zápalkových škatuliek, ktoré oblepili izolačnou páskou.

Žiaci so svojím projektom úspešne postúpili do Národného kola, odkiaľ výsledky ešte nie sú známe.

autor: M.T T.H

Fotogaléria

HLAVNÍ REALIZÁTORI PROJEKTU 1.ŽP
CHRONOLÓGIA REALIZÁCIE PROJEKTU
Treba vysoko oceniť fakt, že 1
DOBRÁ VEC SA PODARILA !
Riaditeľstvo vyjadruje poďakov