EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Úvod

Kolektívna zmluva pre rok 2023
Znenie kolektívnej zmluvy pre rok 2023 vo formáte PDF nájdete v prílohe. 

Dištančné vyučovanie
Na základe Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R z 31. 10. 2005, z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov, prerušujeme výchovno – vzdelávací...

DECEMBROVÉ AKTIVITY ŠTUDENTSKÉHO PARLAMENTU
 V decembri 2022 mali žiaci zo školského študentského parlamentu nabitý program. 1. Decembra sa žiaci a zamestnanci našej školy obliekli do čer...

Komisionálne skúšky
V prílohe sa nachádza rozpis komisionálnych skúšok pre študentov, ktorí študujú podľa IUP za 1. polrok školského roka 2022/...

Správa o VV činnosti za školský rok 2021/2022
V prílohe sa nachádza správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022.

Príjimacie konanie 2024/2025
V prílohe sa nachádzajú kritériá pre prijímacie konanie 2024/2025.

ŠKOLSKÁ KLUBOVŇA
V mesiacoch apríl - október sme na škole v rámci grantovej výzvy "Podaj mi ruku 2022" realizovali projekt "Školská klubovňa". ...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2022
  Vo štvrtok 27.10.2022 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. V rámci tohto dňa mohli návštevníci uvidieť odborn&eac...

Burza stredných škôl
  V utorok 25.10.2022 sa v dome kultúry v Liptovskom Mikuláši konala burza stredných škôl na ktorej sme nemohli chýbať. V našom stá...

FESTIVAL ĽUDSKOSTI
Aj tento rok sa naša škola zapojila do akcie, akou je festival ľudskosti. Túto akciu iniciovala rada mládeže ŽSK, ktorá nám poskytla aj všetok potrebn&...

Organizačná štruktúra od 01.09.2022
Organizačnú štruktúru vo formáte pdf. nájdete v prílohe.

Organizačná štruktúra od 01.10.2022
Organizačnú štruktúru vo formáte pdf. nájdete v prílohe.

JUMPING MARATÓN
  V stredu 28. Septembra 2022 sa v spoločenskej miestnosti na našej škole uskutočnil v rámci projektu "Skáčeme pre zdravší život" špo...

PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
V piatok 23.9.2022 o 15:00 sa na našej škole uskutoční plenárne rodičovské združenie. Združenie bude prebiehať v spoločenskej miestnosti na prvom poschodí. Po...

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
  Dnes sme po dvoch rokoch pandémie otvorili nový školský rok 2022/2023 všetci spolu v našej spoločenskej miestnosti. Pedagógovia a žiaci b...