Pracovné ponukyPrijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
01.07.2021 - letné prázdniny
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

MATURITA

Externá forma a písomná forma internej časti MS:

MS sa vykoná administratívne (priemery známok)

?  – PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
?  – PFIČ z anglického jazyka

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS
3. - 8. apríl 2021

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS

3. - 8. september 2021

 

Praktická časť odbornej zložky MS:

3. máj 2021 -  IV.A  - 4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika

4. máj 2021 - II.NŠ - 4512 L poľnohospodár
3. - 4. máj 2021 - IV.S - 2413 K mechanik strojov a zariadení


Ústna forma internej časti
17. - 19. máj 2021

 

Informácie ohľadom maturitnej skúšky

www.nucem.sk

organizácia PČOZ

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

skúška sa vykoná administratívne (priemery známok)

17.6. 2021 - 18.6.2021 - II.PV 4572 F poľnohospodárska výroba

 

KURZ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

11.6.2021 - dvojročný učebný odbor

 

SOČ

12.2.2021 - školské kolo SOČ

15.2.2021 - vyhodnotenie školského kola SOČ


PEDAGOGICKÉ PORADY - pedagogickí pracovníci

Priebežné porady

16.11.2020 o 14,00 h. 1/4 ročná hodnotiaca porada
25.01.2021 o 14,00 h. 1/2 ročná klasifikačná porada
19.04.2021 o 14,00 h. 3/4 ročná hodnotiaca porada


Koncoročné porady

10.05.2021 o 13,30 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich maturujúcich ročníkov (IV.A, IV.S, II.NŠ) - povinná účasť
24.05.2021 o 13,30 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich učebných odborov (II.PV) - povinná účasť
24.06.2021 o 13,00 h. koncoročná klasifikačná porada ostatných ročníkov - povinná účasť


Ostatné porady

25.8.2021 13:00 h. pedagogická rada - povinná účasť

 

prázdniny

posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

termín prázdnin --------------------

začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október 2020

30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

18. december 2020

(piatok)

21. december 2020

8. január 2021

11. január 2021

(pondelok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

2. február 2021

(utorok)

jarné

12. február 2021

(piatok)

15. február 2021

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

veľkonočné 

31. marec 2021

(streda)

1. apríl 2021

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl 2021

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)