Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

 

Termíny v školskom roku 2021/2022

 

Obdobie školského vyučovania:

 • Prvý polrok             2.9.2021 štvrtok  -  31.1.2022 pondelok
 • Druhý polrok              1.2.2022 utorok  -  30.6.2022 štvrtok

 

Hodnotiace porady:

 • ¼ ročná porada          18.11.2021 – štvrtok
 • ¾ ročná porada          21.4.2022 – štvrtok

 

Klasifikačné porady:

 • ½ ročná porada          24.1.2022 – pondelok
 • koncoročná porada pre končiace maturitné odbory  10.5.2022 – utorok
 • koncoročná porada pre končiace učebné odbory      9.6.2022 – štvrtok
 • koncoročná porada     23.6.2022 – štvrtok

Interná časť maturitnej skúšky:

·        Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.

 

Praktická časť odbornej zložky MS:

 • agropodnikanie, agroturistika             2.5.2022 – pondelok
 • mechanik strojov a zariadení             3.5.2022 – utorok

 

Kurz základnej školy

 • 10.6.2022 - piatok

 

Záverečné skúšky:

 • II.PT – 16 a 17.6.2022 – štvrtok, piatok
 • III.AMB – 20 a 21.6.2022 – pondelok, utorok

 

Ostatné porady:

 • Pedagogická porada   25.8.2022 – štvrtok
 • Podľa potreby vedenia školy

 

 

Termíny maturít
Termíny maturí pre školský rok 2021/2022 sa nachádzajú v prílohe.

Termíny prázdnin
Termíny prázdnin pre školský rok 2021/2022 sa nachádzajú v prílohe.