EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

 

Termíny v školskom roku 2023/2024

 

Obdobie školského vyučovania:

 • Prvý polrok             5.9.2023 pondelok  -  31.1.2024 utorok
 • Druhý polrok              1.2.2024 streda  -  28.6.2024 piatok

 

Hodnotiace porady:

 • ¼ ročná porada          16.11.2023 – štvrtok
 • ¾ ročná porada          18.4.2024 – štvrtok

 

Klasifikačné porady:

 • ½ ročná porada          25.1.2024 – štvrtok
 • koncoročná porada pre končiace maturitné odbory  10.5.2024 – piatok
 • koncoročná porada pre končiace učebné odbory      6.6.2024 – štvrtok
 • koncoročná porada     24.6.2024 – pondelok

Maturitné skúšky:

 • Externá časť a písomná forma internej časti MS (EČ a PFIČ MS) - slovenský jazyk a literatúra: 12. marca 2024
 • Externá časť a písomná forma internej časti MS (EČ a PFIČ MS) - anglický jazyk: 13. marca 2024
 • Praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ MS): 9. - 10. mája 2024
 • Akademický týždeň: 13. - 17. mája 2024
 • Ústna forma internej časti MS - slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk: 20. - 22. mája 2024
 • Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ): 23. - 24. mája 2024

Záverečné skúšky:

 • Praktická časť ZS - 12.6.2024
 • Teoretická časť ZS -  13.6.2024
 • Mimoriadny (opravný) termín - od 16.9.2024

Ostatné porady:

 • Pedagogická porada   24.8.2023 – štvrtok