EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024Mimoriadny termín
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

 

Termíny v školskom roku 2022/2023

 

Obdobie školského vyučovania:

 • Prvý polrok             5.9.2022 pondelok  -  31.1.2023 utorok
 • Druhý polrok              1.2.2023 streda  -  30.6.2023 piatok

 

Hodnotiace porady:

 • ¼ ročná porada          14.11.2022 – pondelok
 • ¾ ročná porada          18.4.2023 – utorok

 

Klasifikačné porady:

 • ½ ročná porada          24.1.2023 – utorok
 • koncoročná porada pre končiace maturitné odbory  10.5.2023 – streda
 • koncoročná porada pre končiace učebné odbory      8.6.2023 – štvrtok
 • koncoročná porada     22.6.2023 – štvrtok

Maturitné skúšky:

 • Externá časť a písomná forma internej časti MS (EČ a PFIČ MS) - slovenský jazyk a literatúra: 14. marca 2023
 • Externá časť a písomná forma internej časti MS (EČ a PFIČ MS) - anglický jazyk: 15. marca 2023
 • Praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ MS): 11. - 12. mája 2023
 • Akademický týždeň: 15. - 19. mája 2023
 • Ústna forma internej časti MS - slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk: 22. - 23. mája 2023
 • Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ): 24. - 25. mája 2023

Záverečné skúšky:

 • Praktická časť ZS - 15.6.2023
 • Teoretická časť ZS - 16.6.2023
 • Mimoriadny (opravný) termín - 22.9.2023 o 8:00 hod.

Ostatné porady:

 • Pedagogická porada   24.8.2023 – štvrtok