EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Príjimacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Dokumenty súvisiace s prijímacím konaním.

Všetky potrebné informácie ohľadom školského internátu najdete na tomto odkaze.

II. kolo prijímacieho konania
na prijatie žiakov do 1. ročníka
SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši
pre školský rok 2024/2025
 
Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvých ročníkov študijných a učebných odborov denného štúdia pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v zmysle § 62 až § 68 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest jednotlivých študijných odborov a učebných odborov sa uskutoční dňa 18. 06. 2024.
 
Počty voľných miest, na ktoré možno prijať uchádzačov do prvých ročníkov v II. kole prijímacieho konania:
 
Študijné odbory – 4 ročné
 
4210 M 11   agropodnikanie – agroturistika 4 miesta                                                                                             
 2412 K       mechanik/mechanička číslicovo riadených strojov  2 miesta                                                              
 2413 K       mechanik/mechanička strojov a zariadení - duál  2 miesta
                                         
 2413 K       mechanik/mechanička strojov a zariadení  3 miesta                                                                           
 Učebné odbory – 3 ročné
 
2998 H       mliekar a syrár/mliekarka a syrárka - duál  3 miesta                                                                              
 4561 H 02  poľnohospodár/poľnohospodárka - farmárstvo  6 miest                                                                  
 4524 H   agromechanizátor, opravár/agromechanizátorka, opravárka duál 4                     miesta 
                                          
 4524 H   agromechanizátor, opravár/agromechanizátorka, opravárka  6 miest                                                   
 Učebné odbory – 2 ročné
 
2982 F       potravinárska výroba  3 miesta 
 
4572 F       poľnohospodárska výroba  8 miest    
                                           
3169 F       praktické práce  8 miest     
                                                                                                                             
 Termín doručenia prihlášky na strednú školu prostredníctvom Edupage ZŠ, poprípade osobné doručenie zákonným zástupcom uchádzača na sekretariát školy, je do 14. 06. 2024.
 
Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium v SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na školský rok 2024/2025 sú zverejnené na webovej stránke školy www.polytechnika.sk.
 
Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačom o študijné odbory zaslaná prostredníctvom Edupage ZŠ a na email zákonného zástupcu uvedený v prihláške na štúdium.
 
Výsledky II. kola prijímacieho konania budú zverejnené na vchodových dverách školy a na webovej stránke školy www.polytechnika.sk v priebehu dňa 21. 06. 2024.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
 
V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na číslach 044/5521849 alebo 0905 745 771.

 

autor: PhDr. Tatiana Kůsová

Prílohy

.docZáväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na SŠ
.pdfVýsledky 1. kola prijímacích skúšok 2024/2025
.pdfKritéria prijímacích skúšok pre šk. r. 2024/2025
.docxInformácie o II. kole prijímacieho konania
.pdfVýsledková listina II.kola 2024/2025