EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

METODIKA 7 KROKOV : 1. KROK VYTVORENIE KOLÉGIA ZELENEJ ŠKOLY.

SEDEM KROKOV K ZELENEJ ŠKOLE.
Metodika 7 krokov je jednoduchým, ale účinným nástrojom k tomu, aby sa aj z našej školy stala skutočná Zelená škola. Táto metodika je spoločná pre všetky krajiny a školy, ktoré sú zapojené do programu Zelená škola.
PRVÝ KROK.
VYTVORENIE KOLÉGIA ZELENEJ ŠKOLY
Ako prvý krok musí škola vytvoriť Kolégium Zelenej školy, to bude následne organizovať a riadiť aktivity projektu na škole. Malo byť pozostávať zo zástupcov skupín zainteresovaných na životnom prostredí v lokalite školy, predovšetkým zo žiakov, učiteľov, nepedagogického personálu, rodičov, zástupcov zriaďovateľa alebo školského úradu. Hlavnú rolu by v Kolégiu mali mať žiaci a študenti. Výsledkom tohto procesu je zmysel pre demokraciu a podpora motivácie u študentov preberať iniciatívu v rozhodovaní.
POZNÁMKA : ZLOŽENIE KOLÉGIA NA NAŠEJ ŠKOLE JE UVEDENÉ V PRÍLOHÁCH, KDE NÁJDETE AJ CHARAKTERISTIKU VŠETKÝCH SEDEM KROKOV, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ NAŠA ŠKOLA.

autor: T.H.

Prílohy

.docCHARAKTERISTIKA SEDEM KROKOV K ZELENEJ ŠKOLY.
.xlsAUDIT
.docAKČNÝ PLÁN 2010 2011