EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Operátor gumárskej a plastikárskej výroby

2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby
4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom

profilové predmety

 • stroje a zariadenia
 • materiály
 • aplikovaná chémia
 • technológia
 • špeciálne technológie
 • chémia
 • aplikovaná informatika
 • ekonomika
 • odborný výcvik

praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie zabezpečujú firmy:

 • Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o.
 • GGB Slovakia, s.r.o., Sučany
 • Polycasa Slovakia, s.r.o., Žilina
 • Esox,s.r.o., Uhorská Ves
 • Chemosvit, a.s., Svit
 • Boge Elastmetall Slovakia, s.r.o.
 • Coba Automotive, s.r.o., Terchová
 • Plastiflex Slovakia, s.r.o., Kežmarok
 • Tatrafan, s.r.o., Svit
 • Prima Poprad, s.r.o., Poprad - Matejovce
 • ITW Automotive Slovakia, s.r.o., Bytča

zručnosti absolventa

 • vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti gumárskej a plastikárskej výroby
 • pozná princípy automatického riadenia výrobných procesov
 • má poznatky o materiáloch a surovinách gumárskych a plastikárskych výrobkov
 • pozná technológiu výroby, funkciu strojov a zariadení
 • ovláda základné postupy meraní
 • uvedomuje si vplyv gumárskeho a plastikárskeho priemyslu na životné prostredie a vie ich eliminovať
 • využíva poznatky aplikovanej chémie
 • má komunikatívne kompetencie z cudzieho jazyka
 • založenie vlastnej firmy

uplatnenie absolventa 

 

 • v oblasti gumárskej a plastikárskej výroby
 • možnosť pokračovania v štúdiu na vysokej škole s chemickotechnologickým  zameraním
 • možnosť podnikania po skončení štúdia