EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

13.X.2010 - 15.X.2010 : TRÉNING MONITORING ŽP

V dňoch od 13. až 15. 10. 2010 sa vybraní žiaci z odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia – Andrejka Homzová, Katka Filipeková, Lucka KmeťováMiško Smolák zúčastnili tréningu (seminára): „Monitoring životného prostredia“, ktorý organizovalo OZ Tatry. Tento seminár, ktorý trval tri dni pozostával z teoretickej a z praktickej časti, ktoré sa po celý čas vzájomne dopĺňali, čo naši žiaci veľmi ocenili. Počas tohto seminára sa naučili množstvo zaujímavých informácií:

-          lepšie komunikovať s ľuďmi,

-          zostavovať kvalitný tím,

-          písať a prezentovať navrhnuté projekty,

-          zdokonaľovať asertivitu,

-          monitorovať brehové porasty a mikroskopické bezstavovce,

-          správne si rozvrhnúť čas.

„Ja osobne som sa na takomto seminári zúčastnila prvýkrát a zanechal vo mne prevažne kladné pocity“, povedala Katka Filipeková. Lektorka  Ing. Arch. Zora Pauliniová, ktorá seminár viedla bola k našim žiakom veľmi milá, skúsená a mnoho ich naučila. Seminár bol zavŕšený exkurziou do Čierneho Balogu.

Fotografie z tréningu sú uvedené v prílohe tohto príspevku.

 

 

autor: M.T T.H

Fotogaléria