EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

ENVIROMENTÁLNA PAVUČINA : NÁVRAT KU DŇU ZEME

 

V rámci dňa Zeme študenti II. ŽP a IV.ŽP v dňoch 22. a 23.4. pripravili program Environmentálna pavučina pod vedením p.uč. Vaňovej pre deti z materskej a základnej školy
Dňa 22.4. pomohli pri organizácii environmentálnej výchovy MŠ Palúčanská v Lipt. Mikuláši. Program bol pripravený pre súťažné skupiny zo štyroch materských škôl. Naši žiaci boli koordinátomi jednotlivých súťaží a zároveň aj rozhodcovia.
V piatok 23.4. štvrtáci odboru TOTŽP pripravili Environmentálnu pavučinu pre prvákov zo Základnej školy J.Kráľa v Lipt. Mikuláši. Celý program pripravili sami pod dohľadom p. Vaňovej. Súťaž mala teoretickú aj športovú časť, bola rozdelená na 5 stanovíšť – voda, ovzdušia, životospráva, mesto a príroda a odpady. Nakoniec sa zapojili aj pani učiteľky prváčikov.
Akcie mali veľmi pozitívny ohlas v MŠ aj ZŠ, ale aj naši žiaci mali z toho veľmi dobrý pocit. Pripravili program, ktorý zaujal a zároveň bol aj poučný.
Študenti odboru TOTŽP dostali pozvanie znovu zorganizovať takýto program.
Priebeh akcií je pekne vidieť na fotkách.

autor: J.V T.H

Fotogaléria

ATMOSFÉRA ENVIROMENTÁLNEJ PAVUČINY
MŠ PALÚČANSKÁ
ATMOSFÉRA ENVIROMENTÁLNEJ PAVUČINY
ZŠ J.KRÁĽA