EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

2.II.2010 : NÁVRAT K SVETOVÉMU DŇU MOKRADÍ

 (World Wetlands Day)

     Každoročne si 2. februára pripomíname Svetový deň mokradí a každoročne máme príležitosť spoločne si pripomenúť prínosy, ktoré nám všetkým poskytujú mokrade a zvýšiť povedomie našich spoluobčanov o význame týchto živých ekosystémov pre našu spoločnú budúcnosť.
     Mokraď je prechodné prostredie krajiny, ktoré predstavuje nenahraditeľné prostredie pre život mnohých dnes už kriticky ohrozených druhov živočíchov a rastlín. Mokrade ročne poskytujú ľudstvu zdroje a služby v hodnote 4,9 bilióna amerických dolárov a aj heslo pre Svetový deň mokradí - Bez mokradí niet žiadnej vody, ukazuje skutočný význam mokradí pre život.
     Tento deň si pripomenuli aj žiaci našej školy zo študijného odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia a žiaci druhého ročníka z odboru Škola podnikania na predmete ekológia.
        II. ŽP, II. ŠP a III. ŽP graficky vyjadrili ako vnímajú „mokraď“ svojimi očami a IV. ŽP si k danej problematike pripravila referáty, ktoré následne prezentovali na odborných predmetoch. Najkrajšie grafické spracovania mokradí a najzaujímavejšie referáty sú vystavené v našej škole. Fotodokumentácia z tohto dňa je uvedená v prílohe.

autor: M.T T.H

Fotogaléria