EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

22.IV.2010 : DEŇ ZEME

 Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme.

Bolo to totiž práve 22.apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliuz za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionáone a národné ústredia na celej zemeguli. Dnes vo svete mocnejú názory, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti Dňa Zeme sa už od jari 1999 hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum EARTH DAY NETWORK so sídlom v Seatle, USA. Na začiatku roku 2000 dosiahol výsledok snáh centra 3200 prihlásených organizácií a skupín zo 166 krajín vrátane Slovenskej republiky reprezentovanej tromi organizáciami.

Naša škola, ako jediná stredná škola, ktorá je držiteľkou certifikátu ZELENÁ ŠKOLA v okrese Liptovský Mikuláš, pripravila celotýždňové aktivity pri príležiitosti tohtoročného DŇA ZEME. Konkrétne išlo o tieto akcie :

1/ FILMOVÝ MARATÓN - každá trieda si v rámci týždňa od 19.IV.-22.IV.2010 pozrela cez dve vyučovacie hodiny film venovaný problematike OCHRANY ŽP

 2/ EKOSÚŤAŽ - súťaž pozostávala z nasledovných čiastkových súťaží :

a/ EKOKÓDEX TRIEDY / ŠKOLY / - plagát obsahujúci spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa  k ŽP pre každého, kto nanvštevuje školu

b/ EKONÁSTENKA - vytvorenie nástenky s tematikou ŽP

c/ ČISTOTA TRIED - hodnotila sa čistota v laviciach, na podlahe, v okolí odpadového koša, pod radiátormi a tabula. Kontrolu a hodnotenie zabezpečovala II.ŽP, ktorá výsledky zverejňovala na INFONÁSTENKE každý súťažný deň.

d/ ČISTOTA PRIDELENEJ ČASTI AREÁLU - hodnotila sa kvalita vyčistenia pridelených plôch areálu školy jednotlivým triedam. Čistenie sa uskkutočnilo 22.IV.2010

3/ ČISTENIE BREHOV Demänovky - 22.IV.2010 triedy III.AŽP + IV.AŽP vyčistili brehy Demänovky  nielen pozdĺž nášho areálu, ale aj smermi na Demänovú a Palúdzku.

4/ SLÁVNOSTNÉ ZASADENIE STROMČEKOV

V rámci "pracovných osláv " DŇA ZEME, sa 22.IV.2010 obohatila zeleň aeálu školy,  vysadením stromčekov jednotlivými odbormi.

agopodnikanie : LIPA

škola podnikanie : ORECH

mechanik - elektotechnik : JABLOŇ

agromechanizátor-opavár : JABLOŇ

Vyhodnotenie EKOSÚŤAŽE sa skutočnilo v spoločenskej miestnosti 26.IV.2010. Prvé tri miesta obsadili:

I. MIESTO : II.ME

II. MIESTO : III.ŠP

III. MIESTO : IV.AŽP

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2008/2009

22.IV.2009 : DEŇ ZEME www.zsslm.sk/index.php
 

autor: T.H

Fotogaléria

SLÁVNOSTNE ZASADENÝ STROMČEK - agropodnikanie
LIPA MALOLISTÁ
HLAVNÍ AKTÉRI ZASADENIA STROMČEKA - agopodnikanie
Tomáš HALKO I.A, Michal MIKUL
SLÁVNOSTNE ZASADENÝ STROMČEK - škola podnikania
ORECH
SLÁVNOSTNE ZASADENÝ STROMČEK
agromechanizátor - opravár :JA
SLÁVNOSTNE ZASADENÝ STROMČEK
mechanik - elektrotechnik JAB
HLAVNÚ ZÁSLUHU PRE PRÍPRAVU JÁM
NA SLÁVNOSTNÉ ZASADENIE STROMČ
SADENIE STROMČEKA ZA UČEBNÝ ODBOR :
agromechanizátor - opravár
SADENIE STOMČEKA ZA ŠTUDIJNÝ ODBOR :
mechanik - elektrotechnik
SADENIE STROMČEKA ZA ŠTUDIJNÝ ODBOR :
škola podnikania
SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE DŇA ZEME
DOBRÝ POCIT Z VYKONANEJ PRÁCE MALI AJ PEDAGÓGOVIA