EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Študentský parlament

VALENTÍN 2022
  Na Svätého Valentína dňa 14. Februára bol ako každý rok deň zaľúbených. Náš školský parlament si pri tejto pr&iacu...

Veľkonočné prázdniny
Vážená pani riaditeľka, milý profesorský zbor a študenti, neočakávaná situácia, príchod Corona-19 spôsobila, že od 19. marca sm...

Žiacka školská rada 2016/2017
V prílohách nájdete: plán akcií zoznam členov ŽSR štatút ŽSR

Biela pastelka
Tak ako každý školský rok, ani tento nie je výnimkou a zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky Biela Pastelka. Vyzbierané peniažky išli na pomoc slep...

20.X.2015 DEŇ JABLKA - APLEE DAY / Deň pôvodných odrôd jablk /
Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrô...

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 1015/2016
V prílohách nájdete: plán akcií zoznam členov ŽŠR štatút ŽŠR

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA INFORMUJE
Aj keď má ŽŠR svoju samostatnú nástenku, rozhodla sa zvýšiť informovanosť o svojej práci a hlavne o pripravovaných a zrealizovaných akci&...

1. XII. 2013 MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS, VII. ROČNÍK KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY
1. december je každoročne Svetový deň AIDS (World AIDS Day). Bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988. Tento deň slúži ako príleži...

21. X. 2013 DEŇ JABLKA - APPLE DAY
Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrô...

14. X. 2013 VOĽBY ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
 Príspevok je v štádiu spracovania.   SÚVISIACE ČLÁNKY Vśetky články, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR nájdete tu : www...

6. XII. 2012 KOMBINOVANÝ MIKULÁŠ NA NAŠEJ ŠKOLE
Príjemným spestrením vyučovania 6. XII. 2012 bol príchod Mikuláša v kombinovanej zostave. Posledné dva Mikulášske sviatky boli na &s...

14.II. 2012 VALENTÍN, DEŇ ZAĽÚBENÝCH
Ani tohtoročný Valentín neostal bez sprievodných aktivít, ktoré boli organizované ŽŠR. Znova dominovala nástenka, ktorá svojim obsahom bo...

1. XII. 2011 XXIII. SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS, V. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY
Hlavnou témou tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti AIDS, ktorý si pripomenieme 1. decembra, je Nulový počet úmrtí. Spoločným medzin...

24. X. 2011 VOĽBY ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
Dňa 24. X. 2011 sa uskutočnili VOĽBY ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY. Výsledok je zaujímavý aj štatisticky. Na našej škole v súčasnosti &scaro...

14.II.2011. SVIATOK ZAĽÚBENÝCH
Tohtoročný Valentín bol na našej škole  poznačený okolnosťami, ktoré bránili zorganizovaniu aj iných sprievodných akcií Ž&...

22.XII.2010 : POSLEDNÝ PRACOVNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2010.
Posledný „ pracovný deň „ v kalendárnom roku 2010 mal znova zásluhou  ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY slávnostnejší priebeh, ktorý...

VII. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU
VII. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU predznamenával blížiaci sa koniec kalendárneho roka a tým aj V...

6.XII.2010: MIKULÁŠKY NA ŠKOLE
Tohtoročný Mikuláš bol zaujímavý tým, že malý darček v podobe cukríkov rozdávali "Mikulášky" .Boli to žiačky ...

18.XI.2010 : IMATRIKULÁCIE ŽIAKOV PRVÝCH ROČNÍKOV + FILMOVÉ PREDSTAVENIE Requiem za sen.
Imatrikulácie I.ME, I.ŽP, I.ŠP, I.AM a I.PV v školskom roku 2010/2011 mali iný scénár, ako imatrikulácie v predchádzajúcom školsko...

22.X.2010 : DEŇ JABĹK
TÝŤDEŇ BOJA PROTI RAKOVINE 18.X.2010 - 22.X.2010 vyvrcholil v piatok 22.X.2010 už XII. ROČNÍKOM DŇA JABĹK. Žiacka školská rada v rámci DŇA ...

27.IX.2010 : PRVÉ ZASADNUTIE ČLENOV ŽŠR.
Dňa  27.IX.2010 sa uskutočnilo prvé zasadnutie členov ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY. Hlavným bodom programu bola voľba predsedu a podpredsedu. Predsedom ŽŠR sa stal ...

23.IX.2010 : VOĽBY ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
Dnes 23.10.2010 sa konali voľby členov ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY na šk. rok 2010/2011. Voliči si mohli vybrať z pomedzi 19 kandidátov. Možnosť voliť pripravuje žiakov na re&...

PRÍPRAVA VOLIEB ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Pre lepšie spoznanie kandidátov za členov ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY uverejňuje fotografie zatiaľ len  časti z nich, lebo nie všeci využili túto možnosť na...

28.IX.2009 VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
ORGANIZÁTORI A ÚČASTNÍCI AKCIE ZATIAĽ NEDODALI PRÍSPEVOK NA UVEREJNENIE.

INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA ŠŠR.
Dňa 16.III.2009 sa uskutočnilo zasadnutie ŠTUDENTSKEJ ŠKOLSKEJ RADY. Aj keď na informovanosť o činnosti ŠŠR sa používa nástenka na I. poschodí, ŠŠR sa rozhodla prehĺbiť informovanosť o svojej činnost...

POSLEDNÝ "PRACOVNÝ DEŇ" V KALENDÁRNOM ROKU
Posledný „ pracovný deň „ 19.XII.2008 mal na našej škole zásluhou ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY iný priebeh ako v predchádzajúce roky. ŽŠR organizačne zabezpečila stretnutie študentov a pedagógov v spoločensk...

HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE
Prvá akcia novej ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY Aj keď Halloween je sviatok oslavovaný ráno 31. októbra a oslavujú ho predovšetkým dospelí oblečení v kostýmoch, ktorí navštevujú susedov a pýtajú sladkosti...