EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

POSLEDNÝ "PRACOVNÝ DEŇ" V KALENDÁRNOM ROKU

Posledný „ pracovný deň „ 19.XII.2008 mal na našej škole zásluhou ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY iný priebeh ako v predchádzajúce roky. ŽŠR organizačne zabezpečila stretnutie študentov a pedagógov v spoločenskej miestnosti. Prítomným ponúkla zaujímavý program v ktorom svojim speváckym výkonom upútala pozornosť členka ŽŠR Martina POKORNÁ 1.ŠP . Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie cien pánom riaditeľom víťazom súťaží, ktoré sa uskutočnili v predvianočnom týždni : X. ROČNÍK OĽP, OLYMPIÁDA v AJ, NJ, V. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU S VIANOČNOU VÝZDOBOU, II. ROČNÍK FLOORBALLOVÉHO TURNAJA a víťazom I. ROČNÍKA VOLEJBALOVÉHO TURNAJA , ktorý bol poslednou akciou v roku 2008, lebo sa uskutočnil tento deň. Jeho celkovým víťazom sa stalo družstvo pedagógov, ktoré hralo v zostave: Mgr. Katarína KLIMKOVÁ, Ing. Zuzana LOVÁSOVÁ, Mgr. Jozef ČONTOFALSKÝ, Ing. Karol VYSKOČIL. Zo študentských družstiev zvíťazila 1.ME..Na záver pán riaditeľa zaželal príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov a študenti aj pedagógovia dostali malú sladkosť. Akcia znova potvrdila „životaschopnosť „ ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY, ktorej aj touto cestou želá vedenie školy veľa elánu pri organizovaní ďalších zaujímavých akcií.autor: T.H

Fotogaléria

POSLEDNÉ PRÍPRAVY
Spoločenská miestnosť sa zaplnila-môžeme začať!
Spoločenská miestnosť sa zaplnila-môžeme začať!
Spoločenská miestnosť sa zaplnila -môžeme začať!
TAK A ZAČÍNAME !
HLAVNÁ MODERÁTORKA AKCIE
Martina POKORNÁ 1.ŠP sa okrem
PRÍHOVOR PÁNA RIADITEĽA
ODOVZDÁVANIE CIEN
Súčasťou akcie bolo aj odovzdá
I. ROČNÍK VIANOČNÉHO TURNAJA VO VOLEJBALE
Doplnkovou akciou bol I. ROČNÍ
I. ROČNÍK VIANOČNÉHO TURNAJA VO VOLEJBALE
I. ROČNÍK VIANOČNÉHO TURNAJA VO VOLEJBALE
Sebaistota družstva pedagógov
I. ROČNÍK VIANOČNÉHO TURNAJA VO VOLEJBALE
Víťazné družstvo pedagógov :
NA ZÁVER SYMBIÓZA PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV
TAK A MÁME TO ZA SEBOU !
VIANOČNÁ TORTA
Poslední študenti, ktorí opus
KONZUMÁCIA VIANOČNEJ TORTY VÍŤAZNOU TRIEDOU
KONZUMÁCIA VIANOČNEJ TORTY VÍŤAZNOU TRIEDOU
KONZUMÁCIA VIANOČNEJ TORTY VÍŤAZNOU TRIEDOU
KONZUMÁCIA VIANOČNEJ TORTY VÍŤAZNOU TRIEDOU
KONZUMÁCIA VIANOČNEJ TORTY VÍŤAZNOU TRIEDOU