Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

PRÍPRAVA VOLIEB ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

Pre lepšie spoznanie kandidátov za členov ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY uverejňuje fotografie zatiaľ len  časti z nich, lebo nie všeci využili túto možnosť na propagáciu svojej osoby. Súčasne v prílohách uverejnujeme ZOZNAM KANDIDÁTOV a OSOBNÝ PROFIL . Túto možnosť oboznámiť svojich spolužiakov so svojou osobou a hlavne čo by chcel kandidát robiť v prospech spolužiakov, keby bol zvolený za člena ŽŠR, využilo z 19 kandidátov len 10. Uedené materiály na www. stránke sú umiestnené aj na nástenke ŽŠR na prvom poschodí.

autor: T.H

Fotogaléria

Miroslava BENIKOVSKÁ I.ŽP
Silvia BRUNCKOVÁ I.ŽP
Renata JUHASZOVÁ I.ŽP
Bibiana KABZANOVÁ I.ŽP
Aneta HRČOVÁ II.ŠP
Katarína PALANOVÁ II.ŠP
Andrea MESAROŠOVÁ II.ŠP
Aneta KRÁLIKOVÁ IV.ŠP
Miroslav TRNOVSKÝ I.ŠP
Marek LINTNER III.ŠP
Erik PEŠKA III.A
Ján PLEVA III.ME
Milan POVOLNÝ III.A
Lukáš WAGNER III.ME
Ján GOČ IV.ŽP
Michal GONDKOVSKÝ IV.ME

Prílohy

.docZOZNAM KANDIDÁTOV ZA ČLENOV ŽŠR
.docOSOBNÉ PROFILY 10 KANDIDÁTOV ZO 19 KANDIDÁTOV