EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

23.IX.2010 : VOĽBY ČLENOV ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Dnes 23.10.2010 sa konali voľby členov ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY na šk. rok 2010/2011. Voliči si mohli vybrať z pomedzi 19 kandidátov. Možnosť voliť pripravuje žiakov na reálny život v demokratickej spoločnosti. Voľby prebehli v prijemnej atmosfére, o ktorú sa postarala volebná komisia. Dúfame, že voliči sa rozhodli správne a nová žiacka rada bude dobre spolupracovať s vedením školy, pripravovať zaujímavé akcie a úspešne hájiť naše práva a tiež nás usmerňovať.Škoda, že možnosť predstaviť sa spolužiakom na nástenke ŽŠR a na našej www. stránke využilo zo 19 kandidátov len 10. V prílohách,  je okrem fotodokumentácie z  priebehu volieb , zoznamu kandidátov s krátkym osobným profilom 10 z nich aj ZÁPISNICA Z VOLIEB ŽŠR. Najbližšou úlohou pre zvoelných členov ŽŠR bude voľba jej predsedu o ktorej budeme informovať na nástenke ŽŠR a na www. stránke školy.

autor: Ján PLEVA III.ME, A.G T.H

Fotogaléria

Prílohy

.docZOZNAM KANDIDÁTOV ZA ČLENOV ŽŠR
.docVLASTNÁ CHARAKTERISTIKA KANDIDÁTOV
.docVÝSLEDKY VOLIEB ČLENOV ŽŠR
.docZÁPISNICA Z VOLIEB ČLENOV ŽŠR