EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

1. XII. 2011 XXIII. SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS, V. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

Hlavnou témou tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti AIDS, ktorý si pripomenieme 1. decembra, je Nulový počet úmrtí. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka. Práve tento rok ide už o V. ročník celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY.

Na našej škole, sa tak ako v predchádzajúcich  ročníky,  kládol dôraz na  získanie základných informácií o spôsoboch prenosu vírusu HIV a tak umožniť žiakom premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových skupinách. V informačnej kampani , už klasicky dominovala nástenka ŽŠR, kde ani tento rok nechýbali výtvarné diela s tematikou prevencie a boja s AIDS. Na hodinách etickej výchovy si mohli žiaci pozrieť filmy s problematikou prevencie a boja proti AIDS. / film Anjeli /. Súčasťou aktivít bolo aj odovzdávanie červených stužiek žiakom a zamestnancom školy, ktoré bolo spopjené aj s poskytnutím základných informácii o súčasnej situácii v prevencii a výskyte AIDS. Túto časť výborne zvládli žiačky Katka BALCOVÁ III.ŠP a Veronika PARAJOVÁ III.ŠP.

 

O tom, že AIDS je téma stále aktuálna svedčia aj nasledovné informácie :

„K 30. septembru 2011 bolo na Slovensku evidovaných 373 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 60 osôb už prepuklo ochorenie AIDS..

Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvým je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív – asociačné ochorenie a posledným štádiom je už samotný AIDS. Vírus imunitnej nedostatočnosti človeka je retrovírus, ktorý útočí na bunky imunitného systému a ničí ich, alebo ich znefunkčňuje. V prvých štádiách infekcie sa symptómy neprejavia, vývoj infekcie však oslabuje imunitný systém, v dôsledku čoho človek môže ľahšie dostať rôzne infekčné choroby. Prenáša sa spravidla pri nechránenom pohlavnom akte, v niektorých prípadoch pri transfúzii krvi, z matky na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo pri dojčení. Podľa odhadov odborníkov spoločného programu OSN a organizácie UNAIDS (United Nations Joint Programme on HIV/AIDS) žije na svete okolo 34 miliónov ľudí nakazených vírusom HIV, približne 68 percent z toho v krajinách subsaharskej Afriky. Celkovo vlani zomrelo na následky AIDS 1,8 milióna ľudí. Zhruba 700.000 infikovaným sa podarilo zachrániť život pomocou liekov. Počet nových prípadov ochorenia HIV vo svete poklesol vlani na rekordne nízku úroveň 2,67 milióna. Oproti roku 1997, keď šírenie ochorenia dosiahlo vrchol, to predstavuje pokles o 21 percent. Správu Spoločného programu OSN na boj proti HIV/AIDS, na základe údajov zo 63 krajín sveta vypracovali experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Detského fondu OSN (UNICEF) a UNAIDS.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

1. XII. 2010 XXII. SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS :

www.polytechnika.sk/index.php

1.XII.2010 SVIEČKOVÝ POCHOD PRIPOMENIE SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS /SČK /

:www.changenet.sk/

Školský rok 2009/2010

1.XII.2009 XXI. ROČNÍK SVETOVÉHO DŃA BOJA PROTI AIDS :

www.zsslm.sk/index.php

ŠKolský rok 2008/2009

1.XII.2008  XX. ROČNÍK SVETOVÉHO DŃA BOJA PROTI AIDS :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2007/2008

1. XII. 2007 XIX. ROČNÍK SVETOVÉHO DŇA BOJA PROTI AIDS / Príspevok je súčasťou kroniky školy - ZRKADLO ŽIVOTA ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2007/2008 :

www.polytechnika.sk/admin/files/409.pdf

 

autor: A.H T.H

Fotogaléria

Obsahové a grafické riešenie centrálnej nástenky.
Prvou triedou, ktorú navštívili
hlavné organizátorky odovzdáva
Atmosféra v III.A
Ján Zuštiak III.A
Atmosféra v III.ŠP
Červené stužky s informáciou o AIDS dostali aj
žiaci IV.ME, ktorí už mysleli
Červené stužky dostali aj zamestnanci školy
Prvým bol pán riaditeľ Ing. Dr
Prevzatie červenej stužky
pani profesorkou Zubekovou
Červenej stužke sa potešila aj
pani profesorka Lovásová.
Hlavné organizátorky odovzdávania
červených stužiek navštívili a