Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

1. XII. 2013 MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS, VII. ROČNÍK KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY

1. december je každoročne Svetový deň AIDS (World AIDS Day). Bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988. Tento deň slúži ako príležitosť upozorniť na rozširovanie tejto smrteľnej choroby a ako výzva vlád sveta, aby zaplnili finančnú dieru potrebnú na boj so zákerným ochorením. Okrem upozorňovania ľudí na problém AIDS, je príležitosťou ako zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom HIV pozitívnych.Od roku 1985 až k 30. septembru 2013 bola v Slovenskej republike (SR) infekcia HIV diagnostikovaná u 489 občanov SR, v 72 prípadoch prešla infekcia HIV do štádia AIDS. Z občanov SR išlo o 419 mužov a 70 žien. Okrem prípadov HIV u občanov SR bolo zaznamenaných 127 prípadov HIV u cudzincov. Väčšina infekcií HIV v SR bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najvyšší počet ľudí s HIV je vo väčších mestách. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR zaznamenali spolu 49 úmrtí ľudí s HIV. Národný program prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016 schválila vláda SR dňa 20. novembra 2013. Zo celosvetových štatistík vyplýva, že v súčasnosti neexistuje krajina, ktorej by sa problém HIV netýkal. V mnohých krajinách množstvo ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť. Práve prevencia je stabilnou súčasťou aktivít na našej škole. Aj tento Svetový deň boja proti AIDS bola nástenka na prvom poschodí, svojim obsahom zameraná na prevencii s touto chorobou, ktorá je aj ústrednou témou, na ktorú sa aktivity SČK v tejto kampani zameriavajú. Súčasne sme sa zapojili do aktivít, pod záštitou Červených stužiek, ktoré sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. V rámci už siedmeho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, sme sa okrem rozdávania červených stužiek žiakom a zamestnancom školy , zapojili do celoslovenskej súťaže pre stredoškolákov „ SPOT KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY“ a do súťaže „ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA 2013 „

Aktivity v rámci Svetového dňa boja proti AIDS priniesli aj potešujúce zistenie. Nová ŽŠR, ktorej predsedom je Pavol Kovács I.A, sa zhostila organizácie aktivít veľmi dobre a je prísľubom skvalitnenia mimoškolskej činnosti žiakov našej školy aj do budúcnosti. Pochvala platí aj pre žiakov prvých ročníkov zo študijných odborov I.A agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a I.P potravinárstvo so zameraním na podnikanie v poravinárstve, ktorí tvorili základ zloženia „živej červenej stužky „
Poznámka : Tento príspevok má aj nádych histórie, lebo pred piatimi rokmi sme začali prevádzkovať našu www. stránku v súčasnej podobe a vôbec prvým príspevkom o školskej a mimoškolskej činnost bola informácia o účasti našich žiakov na akcii v Žiline, ktorá sa uskutočnila v súvislosti so Svetovým dňom boja proti AIDS - www.polytechnika.sk/index.php  a súčasný príspevok je zaevidovaný na stránke ako 700 informácia v rámci jej celkového obsahu!
SÚVISIACE ČLÁNKY
Školský rok 2011/2012
1. XII. 2011 XXIII. ROČNÍK SVETOVÉHO DŇA BOJA PROTI AIDS + ďalšie články, ktoré sa týkajú predchádzajúcich ročníkov Svetového dňa boja proti AIDS :
www.polytechnika.sk/index.php
Informáciu zo školského roku 2007/2008 uvádzame samostatne, lebo je súčasťou Kroniky školských a mimošolských aktivít v tomto školskom roku :  :  

www.polytechnika.sk/admin/files/409.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 

autor: T.H, Z.M

Fotogaléria

Hlavní organizátori.
Matej Šuchtár IV.A, Kristína G
Okrem rozdávania symbolu Medzinárodného dňa boja
proti AIDS sa našiel čas aj na
Okrem žiakov dostali červené stužky aj zamestnanci
školy.
Medzi prvými bol pán riaditeľ .
Stužku dostala aj pani zastupujúca ZRPČ
Ing. Malvína Fuzáková.
Prvú aktivitu máme za sebou. Ide sa na tvorbu
" živej červenej stužky "
Finálna podoba živej červenej stužky.
Z pedagógov bol súčasťou živej červenej stužky
pán učiteľ telesnej výchovy Mg
Je potešujúce, že v živej červenej stužke
dominovali žiaci prvých ročník
Časť účastníkov živej červenej stužky.
Dominika Grešíková I.P, Tomáš
Dominika Grešíková I.P, Júlia Dzedzinová I.A,
Dominika Plevová I.P
Katka Petercová I.A, Dominika Grešíková I.P,
Tomáš Mazúr I.A, Melisa Švihlo
Predseda ŽŠR Pavol Kovács pri finalizácii
obsahu nástenky venovanej prev
Fragmenty z nástenky.