EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Renáta Benikovská  riaditeľka školy
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca

 


Rada školy

 

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 podpredseda, nepedagogický zamestnanec
 .............
 pedagogický zamestnanec
 
 p. Ivana Kunová
 rodič žiaka školy
 Mgr. Martina Tučeková
 rodič žiaka školy
 p. Anna Horvátová
 rodič žiaka školy
 
 Martin Kráľ
 zástupca žiakov školy
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Alena Čerňanská
 delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Ján Bulla  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

Štatút rady školy a jeho dodatky spolu s výročnými správami nájdete na tejto stránke.

 


Školský parlament

 

 Martin Kráľ

 IV.SČ

 predseda

 Jakub Mokoš

 III.A

 podpredseda

 Natália Ovsáková

 IV.A

 zapisovateľka

 Natália Marečková

 IV.A

 kultúrny referent

 Viktória Gemzická

 IV.A

 kultúrny referent

 Kristián Košťál

 IV.SČ

 športový referent

 

 

 Činnosť ZO NŠO nájdete na tejto stránke.