Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Renáta Benikovská  riaditeľka školy
 Ing. Karel Vyskočil  zástupca riaditeľa
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca
 Ing. Adriana Aratová
 vedúci technicko-ekonomickej činnosti


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 PaedDr. Jana Krčahová
 pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 nepedagogický zamestnanec
 
 p. Monika Bukovinská
 rodič žiaka školy
 
 rodič žiaka školy
 
 rodič žiaka školy
 
 Alžbeta Ľudmila Vlčková
 študent
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Marta Gajdičiarová
 delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Janka Školová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

Štatút rady školy a jeho dodatky spolu s výročnými správami nájdete na tejto stránke.


Žiacka školská rada

 Alžbeta Ľudmila Vlčková
 III.A  predseda
 Lukáš Golis
 II.S  podpredseda
 Simona Kostrejová
 III.A  zapisovateľka

 Martin Kráľ

 I.Č

 kultúrny referent

 Filip Štefka

 III.S

 športový referent