Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Renáta Benikovská  riaditeľka školy
 Ing. Karel Vyskočil  zástupca riaditeľa
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca
 Ing. Adriana Aratová
 vedúci technicko-ekonomickej činnosti


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 podpredseda, nepedagogický zamestnanec
 Mgr. Katarína Grantnerová
 pedagogický zamestnanec
 
 p. Ivana Kunová
 rodič žiaka školy
 Mgr. Martina Tučeková
 rodič žiaka školy
 p. Anna Horvátová
 rodič žiaka školy
 
 Alžbeta Ľudmila Vlčková
 zástupca žiakov školy
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Alena Čerňanská
 delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Ján Bulla  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

Štatút rady školy a jeho dodatky spolu s výročnými správami nájdete na tejto stránke.


Žiacka školská rada

 Alžbeta Ľudmila Vlčková
 IV.A  predseda
 Lukáš Golis
 III.S  podpredseda
 Kristína Bolcarovičová
 IV.A  zapisovateľka

 Martin Kráľ

 Šimon Papaj

 II.SČ

 I.S

 kultúrni referenti

 Andrej Gajdoš

 Jakub Mokoš

 IV.S

 I.A

 športoví referenti