EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Renáta Benikovská  riaditeľka školy
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 podpredseda, nepedagogický zamestnanec
 Ing. Marika Hrčová
 pedagogický zamestnanec
 
 p. Ivana Kunová
 rodič žiaka školy
 Mgr. Martina Tučeková
 rodič žiaka školy
 p. Anna Horvátová
 rodič žiaka školy
 
 -
 zástupca žiakov školy
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Alena Čerňanská
 delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Ján Bulla  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

Štatút rady školy a jeho dodatky spolu s výročnými správami nájdete na tejto stránke.


Žiacka školská rada

 -
 IV.A  predseda
 Lukáš Golis
 III.S  podpredseda
 -
 IV.A  zapisovateľka

 Martin Kráľ

 Šimon Papaj

 II.SČ

 I.S

 kultúrni referenti

 -

 Jakub Mokoš

 IV.S

 I.A

 športoví referenti