EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Maturita

EČ a PFIČ MS

externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

  (EČ a PFIČ MS) - slovenský jazyk a literatúra: 14. marca 2023

 (EČ a PFIČ MS) - anglický jazyk: 15. marca 2023

 

PČOZ MS

písomná časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

(PČOZ MS): 11. - 12. mája 2023

 

ÚFIČ MS

ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk: 22. - 23. mája 2023

Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ): 24. - 25. mája 2023

 

MATURITNÉ ZADANIA
V prílohách sa nachádzajú maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry, z An...

Základné informácie
      Žiaci štvrtého ročníka do 30. septembra 2022 písomne oznámia triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú s...