EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Školskí koordinátori

 

Dole sú uvedení školskí koordinátori pre jednotlivé oblasti výchovy a vzdelávania.

 

Koordinátor pre SOČ

Ing. Zdeno morávek

Koordinátor informatizácie

Ing. Zdeno morávek

Koordinátor komisionálnych skúšok

Ing. Zuzana Kubáňová Neuhortová

Koordinátor pre projektovú činnosť

Ing. Marika Hrčová

Koordinátor primárnej a protidrogovej prevencie

 PhDr. Tatiana Kůsová

Koordinátor pre prijímacie konanie

 PhDr. Tatiana Kůsová

Koordinátor pre náborovú činnosť

 PhDr. Tatiana Kůsová

Koordinátor školského parlamentu

Mgr. Adriana Guothová

Koordinátor ľudských práv

Mgr. Adriana Guothová

Koordinátor školskej knižnice

Mgr. Adriana Guothová

Koordinátor dobrovoľníctva

Mgr. Adriana Guothová

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP

Ing. Ján Letavaj

Koordinátor záverečných skúšok

Ing. Ján Letavaj

Koordinátor maturitných skúšok

Ing. Marianna Halušková

Koordinátor pre projekt Erasmus+

Ing. Zuzana Lovásová

Koordinátor enviromentálnej výchovy

Ing. Stanislav Ferianc