Prijímacie konanie 2022/2023EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Skúšky

Nájdete tu termíny komisionálnych skúšok, opravných skúšok, maturitných skúšok prípadne iných skúšok vopred dohodnutých s učiteľmi.

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY ŽIAKOV 4. ROČNÍKA
 V prílohe sa nachádza rozpis komisionálnych skúšok žiakov 4. ročníka.

TERMÍNY PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA STREDNÉ ŠKOLY
    1. Kolo príjimacieho konania: 1. termín 2.5.2022 - 3.5.2022 2. termín 9.5.2022 - 10.5.2022   V priloženej grafike nájdete dôlež...

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY ZA 1. POLROK 2021/2022
V prílohe nájdete organizačné zabezpečenie komisionálnych skúšok za I. polrok školského roka 2021/2022 pre študentov, ktorí požiad...

Usmernenie k záverečným skúškam
V prílohe nájdete usmernenie k termínom konania, organizácii a hodnoteniu záverečnej skúšky v školskom roku 2021/2022.

Komisionálne skúšky pre šk. r. 2020/2021 2. polrok
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny na vykonanie  komisionálnej skúšky  za 2. polrok šk. r. 2020/2021. Termíny n&a...