EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Skúšky

Nájdete tu termíny komisionálnych skúšok, opravných skúšok, maturitných skúšok prípadne iných skúšok vopred dohodnutých s učiteľmi.

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY ŽIAKOV 4. ROČNÍKA
 V prílohe sa nachádza rozpis komisionálnych skúšok žiakov 4. ročníka.

TERMÍNY PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA STREDNÉ ŠKOLY
    1. Kolo príjimacieho konania: 1. termín 2.5.2022 - 3.5.2022 2. termín 9.5.2022 - 10.5.2022   V priloženej grafike nájdete dôlež...

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY ZA 1. POLROK 2021/2022
V prílohe nájdete organizačné zabezpečenie komisionálnych skúšok za I. polrok školského roka 2021/2022 pre študentov, ktorí požiad...

Usmernenie k záverečným skúškam
V prílohe nájdete usmernenie k termínom konania, organizácii a hodnoteniu záverečnej skúšky v školskom roku 2021/2022.

Komisionálne skúšky pre šk. r. 2020/2021 2. polrok
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny na vykonanie  komisionálnej skúšky  za 2. polrok šk. r. 2020/2021. Termíny n&a...