Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Duálne vzdelávanie

Národný projekt: "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

dôležité odkazy:

ESOX-PLAST s.r.o.
Naša škola v rámci duálneho vzdelávania spolupracuje aj s firmou ESOX-PLAST s.r.o. Bližšie informácie nájdete tu: https://www.esox-plast.s...

GERGONNE SLOVENSKO s.r.o.
Naša škola spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania aj s firmou Gergonne Slovensko s.r.o.   Bližšie informácie nájdete tu: https://...

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.
Naša škola spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania aj s firmou Rettenmeier Tatra Timber v Liptovskom Hrádku. Bližšie informácie nájdet...

Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.
Naša škola spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania aj firmou Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.  Bližšie informácie nájdete tu:&...

Agria Liptovský Ondrej a.s.
Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie.  

AGRO RACIO s.r.o. Liptovský Mikuláš
Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie.  

Tesla Liptovský Hrádok a.s.
Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie.