Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Biochemik, mliekarenská výroba

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba

3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou a získaním výučného listu s možnosťou nadstavbového štúdia 

profilové predmety

 • technológia
 • mikrobiológia
 • hygiena potravín
 • potraviny a výživa
 • suroviny
 • aplikovaná chémia
 • laboratórne hodnotenie potravín
 • ekonomika

praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie zabezpečujú firmy v systéme duálneho vzdelávania : 

 •  SAVENCIA Fromage & Dairy SK a.s.

zručnosti absolventa

 • je kvalifikovaný pracovník v oblasti mliekarskej výroby, ktorý je schopný posudzovať základné a pomocné suroviny pre oblasť mliekarskej výroby
 • vie kontrolovať nastavenie technologických procesov vo výrobnom procese
 • v súlade s predpísanými technológiami dokáže obsluhovať stroje a zariadenia na spracovanie mlieka a na výrobu mliečnych výrobkov
 • vyrábať mliečne výrobky podľa technologických postupov a receptúr
 • dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

uplatnenie absolventa

 • absolvent nájde uplatnenie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, stredných a malých podnikov mliekarenského priemyslu
 • pri predaji, hodnotení potravinárskych výrobkov získaných spracovaním mlieka
 • pri expedícií, predaji, pri hodnotení kvality potravinárskych výrobkov z mlieka a ďalších službách
 • môže sa uplatniť aj v samostatnom podnikaní pri spracovaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov, masla, syrov, tvarohov, jogurtov