EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Potravinárska výroba

2982 F potravinárska výroba
2-ročný učebný odbor pre žiakov končiacich v nižšom ako 9. ročníku ZŠ

profilové predmety

 • potravinárska výroba
 • odborný výcvik

praktické vyučovanie:

 • praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku priamo na pracoviskách firmy Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek K.s. v Liptovskom Mikuláši (pekáreň) a v Liptovskom Hrádku (cukrárenská výroba)

zručnosti absolventa

 • absolvent vie pripraviť pracovisko pre výrobu potravinárskych výrobkov
 • pracovať so surovinami a materiálmi v potravinárskej výrobe
 • dodržiavať  správne technologické  pracovné postupy pri výrobe potravinárskych výrobkov
 • používať príslušné nástroje, náradia, stroje a zariadenia pri technologickom postupe výroby potravinárskych výrobkov
 • uskutočňovať práce v expedícii
 • uskutočniť jednoduchú sanitáciu príslušných nástrojov, náradia, strojov a zariadení potravinárskych liniek
 • správne odkladať a ukladať výrobky, nástroje a náradie
 • vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku
 • dodržiavať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany

 

uplatnenie absolventa

 • robotnícke profesie na vykonávanie prác v potravinárskej výrobe, kde sa uplatní pri príprave surovín, obsluhe strojov a zariadení technologických liniek pre výrobu potravinárskych výrobkov, pri balení a expedícií hotových  potravinárskych výrobkov

Po úspešnom  absolvovaní KURZU IX. ROČNÍKA, ktorý zabezpečuje naša škola, môže žiak študovať v trojročnom učebnom odbore biochemik – mliekarská výroba.