EDUPAGE.orgRozvrh hodínZelená školaPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025

Technik spracovania plastov

2868 K technik spracovania pla
4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom

profilové predmety

 • technológia
 • materiály
 • elektrotechnika
 • stroje a zariadenia
 • automatizácia a riadenie
 • technické kreslenie
 • aplikovaná chémia
 • chemické laboratórne cvičenia
 • ekonomika
 • aplikovaná informatika

praktické vyučovanie

 • zabezpečuje firma Esox,s.r.o., Uhorská Ves.

zručnosti absolventa

 • chopnosť merať, skúšať, nastavovať a kontrolovať technologické procesy spracovania plastov
 • práca s 3D tlačov
 • obsluha strojov na výrobu biodegradovateľných alebo kompozitných materiálov

uplatnenie absolventa 

 •  nastavovač/zoraďovač/údržbár strojov pre spracoavnie plastov
 • technik plastikárskej výroby (technika prípravy výroby)
 • team leader, majster - nižšia riadiaca úroveň v rámci plastikárskeho priemyslu
 • technik kvality v plastikárskych firmách
 • obchodný a servisný pracovník v spoločnostiach pre plastikársky priemysel
 • odborný pracovník vo firmách zameraných na recykláciu plastov