EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Z odborných učební do praxe

 

 

 Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš realizuje projekt:

 

Z odborných učební do praxe

 

Stručný popis projektu: http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/projects/opv-2012-1-1-08-soro/76.pdf

Začiatok bol naplánovaný na február 2014 a ukončenie na 31.12.2015.  Celková výška nenávratného finančného príspevku činí 128.269,24 - €. Projekt je spolufinancovaný ŽSK vo výške 6.808 - €.

 

PREDSTAVUJEME PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PROJEKTU Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE.
V predchádzajúcom príspevku sme informovali o konečnom termíne realizácie projektu Z ODORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE. Medzi  výstup...

31.XII.2015 KONEČNÝ TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTU Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE
31.XII.2015 bol aj konečným termínom realizácie projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE, ktorého realizácia sa začala 1.II.2014. V našom prí...

29.VI.2015 , 30.VI..2015 ODBORNÉ ŠKOLENIE LEGO
V dňoch 29.VI.2015 a 30.VI.2015 sa uskutočnilo posledné odborné školenie pre pedagogických zamestnancov v rámci projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE. ...

Zmluvy k projektu
Viď prílohy.

15. IV. - 17. IV. 2015 ODBORNÉ ŠKOLENIE PLC PROGRAMOVANIE
Posledné školenie, ktoré v rámci projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE zabezpečovala firma MJP consult, s.r.o., bolo školenie PLC PROGRAMOVANI...

TERMÍN VÝBEROVÉHO KONANIA NA POZÍCIU OPONENTOV PRACOVNÝCH LISTOV Z PREDMETOV STROJE A ZARIADENIA, MOTOROVÉ VOZIDLÁ, SA PREDLŽUJE DO 30.III.2015 !!
Vzhľadom na to, že sa ani po predchádzajúcom predĺžení termínu na podávanie žiadosti do výberového konania na pozíciu oponentov vypracovan&yacu...

UPOZORNENIE !!! TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI DO VÝBEROVÉHO KONANIA NA POZÍCIU OPONENTOV V RÁMCI PROJEKTU : Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE SA PREDLŽUJE DO 20.III.2015
Záujemcovia o pozíciu oponentov, v rámci projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE môžu poslať žiadosť do 20.III.2015. Ziadosť môžu poslať po&...

4.III. - 6.III.2015 ODBORNÉ ŠKOLENIE : AUTO CAD
V dňoch 4.III. - 6.III.2015 sa uskutočnila prvá časť odborného školenia AUTO CAD, ktoré je súčasťou školiacich aktivít v rámci projektu Z O...

16.II. - 19.II.2015 ODBORNÉ ŠKOLENIE : INTERAKTÍVNA TABUĽA V EDUKAČNOM PROCESE
Nie všetci pedagogickí zamestnanci školy si mohli naplno užívať krásne počasie počas jarných prázdnin, lebo deväť z nich absolvovalo v dňoch 16.II...

Informácia o výberovom konaní na pozíciu oponentov v rámci projektu : Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE.
Záujemcovia o pozíciu oponentov, v rámci projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE, musia poslať   do konca februára poštou  ž...

Zmluvy projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE s firmami, ktoré budú zabezpečovať odborné školenia.
Školenie pedagógov, ktorí sú zapojení do projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE, budú zabezpečovať tieto firmy :   1/ &Scaron...

13. X. 2014 VÝSLEDKY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE REALIZÁCIU PROJEKTU : Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE
Po predložení ponúk na realizáciu zákazok pre potreby projektu : Z odborných učební do praxe , komisia na vyhodnotenie týchto pon&u...

UMIESTNENIE INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU / VO VESTIBULE ŠKOLY
V predchádzajúcom článku www.polytechnika.sk/index.php sme informovali o podobe grafického návrhu INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU /, ktorá je s&...

NÁVRH INFORMAČNEJ TABULE PRE POTREBY PROJEKTU - Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE.
Súčasťou realizácie projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE o ktorom sme informovali v článku www.polytechnika.sk/index.php je aj propagačno - infor...