EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

UMIESTNENIE INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU / VO VESTIBULE ŠKOLY

V predchádzajúcom článku www.polytechnika.sk/index.php sme informovali o podobe grafického návrhu INFORMAČNEJ TABULE / PLAGÁTU /, ktorá je súčasťou pracovných aktivít v rámci projektu Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE. Návrh sa " pretavil " do reálnej podoby a vyrobené tabule / ide o dva kusy / sa umiestnili do priesorov vestibulu školy. Ich umiestnenie umožňuje poskytnúť širokej verejnosti základné informácie o projekte.

autor: T.H

Fotogaléria

UMISTNENIE PRVEJ TABULE
UMIESTNENIE DRUHEJ TABULE NA VNÚTORNEJ PLOCHE OKNA
PRI VSTUPE DO ŠKOLY