EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

16.II. - 19.II.2015 ODBORNÉ ŠKOLENIE : INTERAKTÍVNA TABUĽA V EDUKAČNOM PROCESE

Nie všetci pedagogickí zamestnanci školy si mohli naplno užívať krásne počasie počas jarných prázdnin, lebo deväť z nich absolvovalo v dňoch 16.II. - 19.II.2015  prezenčnú časť odborného školenia INTERAKTÍVNA TABUĽA V EDUKAČNOM  PROCESE.

Školenie bolo súčasťou aktiví v rámci projektu  Z ODBORNÝCH UČEBNÍ DO PRAXE a jeho náplň zabezpečovala firma MANI Konzult, s.r.o. Pedagogickí zamestnanci, ktorí sa školenia zúčastnili, vysoko ocenili prácu lektora Mgr. Jána ŽITNIAKA, ktorý svojim  erudovaným výkladom a praktickými demonštráciami využitia interaktívnej tabule, umožnil aj začiatočníkom preniknúť do tajov  tejto modernej didaktickej techniky. Získané vedomosti a zručnosti zúročia počas prípravy záverečnej práce v rámci distančnej časti školenia, ktorú budú prezentovať pred hodnotiacou komisiou 9.III.2015. Týmto školením sa odborné  školenia neskončili a ich účastníci by boli určite radi aby mali podobný priebeh, ako toto prvé školenie.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

www.polytechnika.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria

Počas školenia vládla dobrá nálada, spojená
s tvorivou aktivitou pri zozna
K dobrej a tvorivej atmosfére počas školenia
výrazne prispel lektor školeni