EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

6. II. 2012 VÝSLEDKY CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE O NAJLEPŚÍ WEB ŠKOLY

Naša škola sa zúčastnila celoslovenskej súťaže o Najlepšiu internetovú stránku školy, ktorú v rámci projektu RIS / Rezortný informačný systém /  vyhlásil Ústav informácii a prognóz školstva. Celkovo 33 stredných škôl a 44 základných škôl splnilo podmienky súťaže. Prvé miesta vo svojich kategóriách obsadili Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa z Bratislavy a základná škola P. Horova z Michaloviec. Hodnotiaca komisia  ocenila spôsob , akým sa jednotlivé školy uberajú pri informovaní verejnosti o svojej činnosti prostredníctvom webových stránok. Skonštatovala, že  internetové stránky škôl sa postupom času stali významným kontaktným bodom a komunikačným kanálom medzi školou, žiakmi/študentmi a ich rodičmi. O ich pomerne vysokej kvalite a informačnej hodnote svedčí aj malý bodový odstup, ktorý jednotlivé prihlásené školy zaznamenali. Aj keď sme sa vo svojej kategórii neumiestnili v skupine prvých 5 škôl, sme toho názoru, že naša stránka je porovnateľná s touto skupinou a len detaily, ako je napr. zoznam pedagógov s fotografiami, cudzojazyčná  alternatíva , zabránili lepšiemu umiestneniu. Ak organizátor uverejní podrobnejšie výsledky s bodovým ohodnotením jednotlivých súťažných kritérií, budeme vedieť aj o ďalších nedostatkoch.

Ak máte záujem o posúdenie kvality víťazných škôl, môžete si ich www. stránky pozrieť tu :

VÍŤAZ V KATEGÓRII SŚ  Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa z Bratislavy :www.bilgym.sk/

VÍŤAZ V KATEGÓRII ZŠ   Základná škola P. Horova z Michaloviec : www.zsphorova.sk/

autor: T.H A.H

Prílohy

.docKritéria pre hodnotenie www.stránok SŠ a ZŚ.
.docČlenovia hodnotiacej komisie.
.docZoznam prihlásených SŠ.
.docZoznam prihlásených ZŠ.
.docVÝSLEDKY SÚŤAŽE - PRVÝCH 5 MIEST
V KATEGÓRII SŠ A ZŠ