EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

30. I. 2012 RIEŠITELIA PRÁC V RÁMCI SOČ A ICH KONZULTANTI - POZOR !!

Termín XXIV. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO KOLA  SOČ ja naplánovaný na 7. II. 2012. Aby sa predišlo  chybám, ktoré vyplývali z nedostatočného poznania metodických pokynov pre spracovanie prác do súťažnej podoby, uverejnili sme v časovom predstihu  na našej www. stránke METODICKÚ PRÍRUČKU SOČ. Ešte raz ju  dávame do pozornosti všetkým súťažiacim a ich konzultantom, lebo práce, ktoré nebudú spĺňať kritéria obsiahnuté v príručke, nebudú zaradené do školského kola !!

METODICKÁ PRÍRUČKA SOČ : www.zsslm.sk/admin/files/784.pdf

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

29. III. 2011  XXXIII. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SOČ :

www.zsslm.sk/index.php

9. III . 2011 XXXIII. ROČNÍK OKRESNÉHO KOLA SOČ :

www.zsslm.sk/index.php

23.II.2011  XXIII. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ :

www.zsslm.sk/index.php

 

Školský rok 2009/2010

18.II.2010 XXII. ROČNÍK ŠK SOČ :

www.zsslm.sk/index.php

10.III.2010  XXXII. ROČNÍK OKRESNÉHO KOLA SOČ :

www.zsslm.sk/index.php

8.IV. - 9.IV.2010 XXXII. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SOČ :
www.zsslm.sk/index.php

 

Školský rok 2008/2009

19.II.21009  XXI. ROČNÍK ŠK SOČ :

www.zsslm.sk/index.php

 27.II.2009   XXXI. ROČNÍK OKRESNÉHO KOLA SOČ / :

www.zsslm.sk/index.php

17.IV.2009 : XXXI. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SOČ :

www.zsslm.sk/index.php

 

Školský rok 2007/2008

 14.II.2008 XX. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ :

www.zsslm.sk/admin/files/425.pdf

17.III.2008 XXX. ROČNÍK OKRESNÉHO KOLA SOČ, 7.IV.2008 XXX. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA :

www.zsslm.sk/admin/files/429.pdf

autor: T.H A.H