EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

10.III.2010 : XXXII. ROČNÍK OKRESNÉHO KOLA SOČ

10.III.2010 sa uskutočnil XXXII. ROČNÍK OKRESNÉHO KOLA SOČ. Jeho organizátorom bola už tradične Stredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku. Aj napriek tomu, že z nášho školského kola postúpilo do OK SOČ 6 študentov, reálne obhajovali svoje práce na OK SOČ štyria študenti :

Súťažný odbor : 07 Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

1/ Zuzka ŠEĎOVÁ III.A : EKOFARMA

Súťažný odbor : 13 História, politológia, filozófia, právne vedy

2/ Patrik DRAGAN III.ME : HISTÓRIA ŽIDOVSKÉHO NÁRODA  

Súťažný odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

3/ Aneta KRÁLIKOVÁ III.ŠP : LONDÝN

Súťažný odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

 4/ Miroslava DÚBRAVCOVÁ III.A : E. HEMINGWAY

PRIAMO DO KRAJSKÉHO KOLA SOČ POSTÚPILA ZUZKA ŠEĎOVÁ III.A : EKOFARMA.

Vedenie školy vyjadruje poďakovanie účastníkom OK SOČ za vzornú reprezentáciu školy a verí, že na KK SOČ sa Zuzka ŠEĎOVÁ so svojou prácou v silnej konkurencii nestratí.

Poznámka : Krajské kolo SOČ sa uskutoční 8. - 9.IV.2010. Jeho organizátorom je Spojená škola v Kysuckom Novom Meste.

V prílohe uvádzame umiestnenie prách na prvých troch miestach v súťažných odboroch v ktorých sa obhajoby prác uskutočnili. Do KK SOČ postupujú práce, ktoré sa umiestnili na prvom a druhom mieste. 

 

SÚVISIACE ČLÁNKY :

ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

18.II.2010 XXII. ROČNÍK ŠK SOČ / 2009/2010 / www.zsslm.sk/index.php
 

ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009

19.II.21009 : XXI. ROČNÍK ŠK SOČ / 2008/2009 / www.zsslm.sk/index.php

 27.II.2009 : XXXI. ROČNÍK OKRESNÉHO KOLA SOČ / 2008/2009 / www.zsslm.sk/index.php

17.IV.2009 : XXXI. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SOČ / 2008/2009 / www.zsslm.sk/index.php


 

 

autor: T.H

Fotogaléria

MIESTO KONANIA XXXII. ROČNÍKA OKRESNÉHO KOLA SOČ
Stredná odborná škola elektrot
ÚČASTNÍCI OK SOČ
Patrik DRAGAN III.ME Mirka DÚ
OBHAJOBA PRÁCE
Mirka DÚBRAVCOVÁ III.A
OBHAJOBA PRÁCE
Aneta KRÁLIKOVÁ III.ŠP
ATMOSFÉRA SÚŤAŽE
Zuzka ŠEĎOVÁ III.A Mirka DÚBR

Prílohy

.docVÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA SOČ
Prehľad umiestnenia na pvých t