EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

18.II.2010 XXII. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA S O Č

Dňa 18.II.2010 sa na na učebni č.4 uskutočnil XXII. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ / Stredoškolskej odbornej činnosti /. V porovnaní s minulým školským rokom  stúpol počet prác o 100% / XXXII. ročník = 8, XXI. ročník = 4 /. Pôvodne bolo do tohtoročného ročníka prihlásených 11 prác, ale z rôznych príčin / hlavne zdravotných / sa ich počet zredukoval na 8. Konkrétne súťažili :

ODBORNÁ SEKCIA

1/ Zuzka ŠEĎOVÁ             III.A   : EKOFARMA

2/ Dávid PETRA                III.ŽP : LIEČIVÉ RASTLINY

3/ Marek BARIENČÍK         III.ME : PREDZOSILŇOVAČ

4/ Matúš RATULOVSKÝ      III.ME : VODNÉ ELEKTRÁRNE

 

VŠEOBECNÁ SEKCIA

1/ Miroslava DÚBRAVCOVÁ    III.A   : E. HEMINGWAY

2/ Aneta KRÁLIKOVÁ             III.ŠP : LONDÝN

3/ Gabriela KOLLÁROVÁ         III.ŠP : HISTÓRIA OBCE PROSIEK

4/ Patrik DRAGAN                  III.ME : HISTÓRIA ŽIDOVSKÉHO 

                                                               NÁRODA           

Z uvedeného prehľadu vyplýva , že všetci účastníci školského kola sú študentami III. ročníkov, kde sa uskutočnili triedne kolá a najlepší postúpili do celoškolského kola. Mrzí fakt, že okrem študentov tretích ročníkov, ktorí v rámci predprípravy na MS povinne vypracovali prácu v rámci SOČ pre triedne kolo, sa z iných ročníkov nenašiel žiadny študent, ktorý by využil možnosť aktívne sa zapojiť do takejto súťaže. Hodnotiace komisie, ktoré posudzovali úroveň spracovania danej problematiky a vlastnú obhajobu práce určili nasledovné poradie :

 V odbornej sekcii  sa stala víťazkou  Zuzka ŠEĎOVÁ III.A - EKOFARMA

V sekcii všeobecného obsahového zamerania prác sa stal víťazom Patrik DRAGAN III.ME - HISTÓRIA ŽIDOVSKÉHO NÁRODA.

Obidve víťazné práce postúpili do OKRESNÉHO KOLA SOČ. Okrem nich, hodnotiace komisie doporučili na postup do OK SOČ, po realizácii  obsahových úprav, tieto práce

Matúš RATULOVSKÝ           III.ME : VODNÉ ELEKTRÁRNE

Miroslava DÚBRAVCOVÁ    III.A   : E. HEMINGWAY

Aneta KRÁLIKOVÁ              III.ŠP : LONDÝN

Gabriela KOLLÁROVÁ         III.ŠP : HISTÓRIA OBCE PROSIEK

 

 

SÚVISIACE ČLÁNKY :

19.II.21009 : XXI. ROČNÍK ŠK SOČ / 2008/2009 / www.zsslm.sk/index.php

 27.II.2009 : OKRESNÉ KOLO SOČ / 2008/2009 / www.zsslm.sk/index.php

17.IV.2009 : KRAJSKÉ KOLO SOČ / 2008/2009 / www.zsslm.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria

SLÁVNOSTNÉ ZAHÁJENIE XXII. ROČ. SOČ
Pani profesorka Hugáňová ,ako
ATMOSFÉRA PRED SÚŤAŽOU
Svojich spolužiakov prišli pov
ATMOSFÉRA PRED SÚŤAŽOU
Svojich spolužiakov prišli pov
ATMOSFÉRA PRED SÚŤAŽOU
Svojich spolužiakov prišli pov
ATMOSFÉRA PRED SÚŤAŽOU
Svojich spolužiakov prišli pov
ATMOSFÉRA PRED SÚŤAŽOU
OIbhajoby peác si pozorne vypo
OBHAJOBY PRÁC
Zuzka ŠEĎOVÁ III.A : EKOFARMA
OBHAJOBY PRÁC
Zuzka ŠEĎOVÁ III.A : EKOFARMA
OBHAJOBY PRÁC
Zuzka ŠEĎOVÁ III.A : EKOFARMA
OBHAJOBY PRÁC
Zuzka ŠEĎOVÁ III.A : EKOFARMA
OBHAJOBY PRÁC
Zuzka ŠEĎOVÁ III.A : EKOFARMA
OBHAJOBY PRÁC
Dávid PETRA III.ŽP : LIEČIVÉ R
OBHAJOBY PRÁC
Dávid PETRA III.ŽP : LIEČIVÉ R
OBHAJOBY PRÁC
Marek BARIENČÍK III.ME : PREDZ
OBHAJOBY PRÁC
Marek BARIENČÍK III.ME : PREDZ
OBHAJOBY PRÁC
Matúš RATULOVSKÝ III.ME : VODN
OBHAJOBY PRÁC
Matúš RATULOVSKÝ III.ME : VODN
OBHAJOBY PRÁC
Mirka DÚBRAVCOVÁ III.A
OBHAJOBY PRÁC
Aneta KRÁLIKOVÁ III.ŠP : LONDÝ
OBHAJOBY PRÁC
Gabika KOLLÁROVÁ III.ŠP : HIST
OBHAJOBY PRÁC
Gabika KOLLÁROVÁ III.ŠP : HIST
OBHAJOBY PRÁC
Patrik DRAGAN III.ME : HISTÓRI
OBHAJOBY PRÁC
Patrik DRAGAN III.ME : HISTÓRI
OBHAJOBY PRÁC
Patrik DRAGAN III.ME : HISTÓRI
ÚČASTNÍCI ŠK. KOLA SOČ PRED ODOVZDANÍM ODMIEN,
ÚČASTNÍCI ŠK. KOLA SOČ PO ODOVZDANÍ ODMIEN
ÚČASTNÍCI ŠK. KOLA SOČ PO ODOVZDANÍ ODMIEN

Prílohy

.docPREHĽAD AUTOROV A ICH PRÁC