EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

XXI. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ.

Dňa 19.II.2009 sa uskutočnil XXI. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA S O Č. Aj napriek tomu, že táto najstaršia súťaž na našej škole, začala písať tretiu desiatku svojej existencie, nestretla sa s primeraným záujmom zo strany študentov. O to treba viac oceniť študentov, ktorí sa tohto ročníka zúčastnili. Slabý záujem o takúto formu prezentovania svojich záujmov v rôznych oblastiach, ktoré sú súčasťou jednotlivých odborov pre SOŠ nie je len na našej škole. Vo všeobecnosti platí, že počet súťažiacich je čoraz nižší a niekedy je problém obsadiť primeraným počtom prác pre jednotlivé odbory aj súťaž na úrovni okresného kola. Preto vedenie našej školy pripravuje stimuly, ktoré by mali túto formu mimoškolskej aktivity zatraktívniť pre budúce ročníky. Jednou z možnosti zvýšenia záujmu o túto súťaž je uznanie práce , ktorá postúpila do krajského kola a svojim obsahom korešponduje so študijnou náplňou daného odboru, za ABSOLVOVANIE PRAKTICKEJ ČASTI MS. O definitívnych rozhodnutiach vedenia školy na zatraktívnenie súťaže budeme informovať po ich prijatí.

Na XXI. ročníku S O Š obhajovali svoje práce títo študenti :

NÁZOV PRÁCE AUTOR PRÁCE

VPLYV CHEMICKÝCH PRVKOV NA ŽIVOT Mária LIKAVCOVÁ 3.ŽP
LESY Katarína ČATLOCHOVÁ 3.ŽP
USA A DEMOKRACIA Denisa KRÁLOVENSKÁ 3.A
ŽIAROVKY A ŽIARIVKY Marek RUSEK 3.ME


Do OKRESNÉHO KOLA, ktoré sa uskutoční 27.II.2009 postúpili tieto práce:

I. MIESTO
ŽIAROVKY A ŽIARIVKY Marek RUSEK 3.ME
II. MIESTO
USA A DEMOKRACIA Denisa KRÁLOVENSKÁ 3.A


autor: T.H

Fotogaléria

Príprava na súťaž
OTVORENIE SÚŤAŽE RIADITEĽOM ŠKOLY ING. KRČMÁREKOM.
OTVORENIE SÚŤAŽE RIADITEĽOM ŠKOLY ING. KRČMÁREKOM.
Marek RUSEK 3.ME : Žiarovky a žiarivky.
Mária LIKAVCOVÁ 3.ŽP .
VPLYV CHEMICKÝCH PRVKOV NA ŽIV
Mária LIKAVCOVÁ 3.ŽP .
VPLYV CHEMICKÝCH PRVKOV NA ŽIV
Katarína ČATLOCHOVÁ 3.ŽP : LESY
Katarína ČATLOCHOVÁ 3.ŽP . LESY
Katarína ČATLOCHOVÁ 3.ŽP . LESY
Denisa KRÁLOVENSKÁ 3.A
USA A DEMOKRACIA.
Denisa KRÁLOVENSKÁ 3.A
USA A DEMOKRACIA.
Denisa KRÁLOVENSKÁ 3.A
USA A DEMOKRACIA.
ODMENENIE SÚŤAŽIACICH PÁNOM RIADITEĽOM.
Pán riaditeľ SŠ Ing. Drahomír

Prílohy

.docHISTÓRIA SOČ