EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

16. XI. 2011 IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNIKOV

Tohtoročné imatrikulácie boli na počet  tried prvých ročníkov chudobnejšie, ako v minulom školskom roku. Minulý školský rok boli imatrikulovaní žiaci v štyroch  triedach prvých ročníkov / kombinovaná trieda I.ME + I. ŽP, I.ŠP, I.AM a I.PV / Tento školský rok to boli len dve triedy - kombinovaná trieda I.A + I.ME a I.PV. Historickým momentom bola imatrikulácia žiakov v I.A, lebo ide o študijný odbor agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, ktorý sme doposiaľ v štruktúre študijných odborov nemali. Celkove mali imatrikulácie komornejší priebeh a hlavnými organizátormi boli žiaci III.ŠP a III.A. Aj keď sa uskutočnili v priestoroch  jedálne namiesto v spoločenskej miestnosti, chýbali tradičné rekvizity / cepy, chomút /, neuskutočnila sa ani návšteva filmového predstavenia, ktoré bolo súčasťou imatrikulácií v minulých rokoch, u všetkých účastníkov imatrikulácie nechýbala dobrá nálada. Určitým negatívom bola absencia pomerne veľkého počtu imatrikulovaných prvákov, ktorí pod vplyvom rôznych fám, aké protivenstvá budú na nich páchať starší spolužiaci "radšej ochoreli". Je to na ich škodu, lebo aj imatrikulácie vytvárajú pocit spolupatričnosti ku škole, spolužiakom a zamestnancom školy.

SÚVISIACE  ČLÁNKY

Školský rok 2010/2011

18. XI. 2010  IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV + FILMOVÉ PREDSTAVENIE Requiem za sen :

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2009/2010

19. XII. 2009  IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV 

www.zsslm.sk/index.php

Školský rok 2008/2009

28. XI. 2008  IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV 

www.zsslm.sk/index.php

www.zsslm.sk/index.php

autor: A.H T.H

Fotogaléria

IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV
SPOKOJNOSŤ S ORGANIZÁČNÝM ZABEZPEČENÍM
IMATRIKULÁCII ŽIAKMI TRETÍCH R

Prílohy

.docI.A ŠTUDIJNÝ ODBOR :
AGROPODNIKANIE SO ZAMERANÍM NA
.docI. ME ŠTUDIJNÝ ODBOR :
MECHANIK - ELEKTROTECHNIK
.docI.PV DVOJROČNÝ UČEBNÝ ODBOR :
POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA