EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024Mimoriadny termín
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

POSLEDNÝ PRACOVNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2009

 Aj záver  "pracovnej časti"  kalendárneho roku  21.XII.2009 bol na našej škole v réžii ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY, ktorá v spolupráci s p.p. Guothovou pripravila stretnutie študentov a pedagógov školy v školskej jedálni. To bola prvá odlišnosť, ktorou sa líšil tohtoročný posledný pracovný deň, lebo19.XII.2008 sme ho absolvovali   v spoločenskej miestnosti. Druhou odlišnosťou bola zaradenie do programu inatrikuláciu prvákov .Zbytok programu kopíroval minulý rok. Jeho základ tvorilo  bilancovanie aktivít a oceňovanie účastníkov týchto akcií.  V tejto časti sme zaznamenali dva historické momenty . Trieda III.AŽP obhájila prvé miesto v súťaži O TRIEDU S NAJKRAŠOU VIANOČNOU VÝZDOBOU, čo sa zatiaľ v histórii tejto súťaže nestalo.

Druhým "historickým momentom " bol výsledok III. ROČNÍKA VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBALLE / Florbale /. Po dvoch víťazstvách družstva pedagógov sa tešili z víťazstva študenti z III.A.

Aj keď v konfrontácii s minuloročnou identickou akciou, tento záver bol menej pompézny a celkove mal skromnejší priebeh, vedenie školy vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa do organizácie akcie aktívne zapojili a želá všetkým študentom a pracovníkom školy :   

                                                                                                                                                                                                   
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky a do nového roka  
 
veľa zdravia, šťastia, úspechov a  pohody
 
Súvisiace články : POSLEDNÝ PRACOVNÝ DEŇ V KALENDÁRNOM ROKU 2008 :
www.polytechnika.sk/index.php

 

autor: T.H

Fotogaléria

HLAVNÝ MODERÁTOR
V uvoľnenej atmosfére odmodero
MIESTO KONANIA AKCIE
Školská jedáleň
MIESTO KONANIA AKCIE
Školská jedáleň
PRVÍ ODMENENÍ
ÚČASTNÍCI AKCIE : KEBY SOM BOL
PRVÍ ODMENENÍ
Esej : KEBY SOM BOL PRIMÁTOROM
ĎAĽŠÍ ODMENENÍ
boli účastníci XI. ROČNÍKA ŠKO
Michal MUDRONČEK II.ŠP
Víťaz XI. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO KO
Michal SMOLÁK II.ŽP
Účastník XI. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOC
ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V NJ
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
Katarína FILIPEKOVÁ II.ŽP
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
TOMKOVÁ II.ŠP
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
Zuzana BARIOVÁ II.ŠP
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
Jozef VOZÁR IV.ŠP
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
Simona DEVEČKOVÁ IV.ŠP
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
Martin ORFÁNUS III.ŽP
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NJ
Martin ORFÁNUS III.ŽP
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV
ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V AJ
ŠKOLSKÉ KOLO OLYPIÁDY V AJ
Tomáš AGNET IV.ME : prvé miest
ŠKOLSKÉ KOLO OLYPIÁDY V AJ
Vladislav RYSULA IV.ŽP : druhé
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V AJ
Lucia KUBOVÁ IV.ŠP .: tretie m
ŠKOLSKÉ KOLO OLYPIÁDY V AJ
Radoslav MARKO II.ŠP : prvé mi
ŠKOLSKÉ KOLO OLYPIÁDY V AJ
ŠKOLSKÉ KOLO OLYPIÁDY V AJ
Nikoleta BALÁŽOVÁ II.ŠP : druh
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV III. ROČNÍKA
VIANOČNÉHO TURNAJA VO FLOORBAL
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
O TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNO
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
O TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNO
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
O TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNO
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
O TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNO
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
O TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNO
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
O TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNO
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
O TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNO
ODMEŇOVANIE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
O TRIEDU S NAJKRAJŠOU VIANOČNO
IMATRIKULÁCIE PRVÝCH ROČNÍKOV
Pán riaditeľ. ako posledný bod
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
Moderátorskú funkciu od pána r
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
Organizačný štáb III.ŠP
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.ŠP
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.ŠP
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.ŠP
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.ŠP
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.ŠP DOBRÚ CHUŤ ! ha- ha
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.ŠP
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
Hlavní organizátori imatrikulá
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.ŠP
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.ŠP
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.A
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.A
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.A
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.A
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.A
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.A
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.A
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.AM
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.AM
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
I.AM
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
ATMOSFÉRA IMATRIKULÁCII
Záver IMATRIKULÁCII a želania