EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

VÝZNAMNÝ MEDZINÁRODNÝ ÚSPECH Kristíny BOLCAROVIČOVEJ IV.A OCENILO AJ VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKÝ CHOV

Významný medzinárodný úspech, ktorý dosiahla naša žiačka Kristína BOLCAROVIČOVÁ IV.A, na súťaži mladých bonitérov HD v Paríži, ocenilo aj vydavateľstvo SLOVENSKÝ CHOV. V aprílovom čísle svojho odborného mesačníka pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárov, uverejnilo  článok o našej účasti na súťaži a tak sa o tomto úspechu mohli dozvedieť  všetci čitatelia tohto odborného mesačníka. Aj takáto propagácia úspechu žiakov našej školy umožňuje, aby sa škola dostala do širšieho povedomia verejnosti , čo umožní aj zvýšenie záujmu o štúdium na našej škole. Úspech Kristíny BOLCAROVIČOVEJ zarezonoval aj v odbornej verejnosti, o čom svedčí fakt, že jej bola ponúknutá možnosť pracovať v hodnotiacej skupine bonitérov pod vedením talianskeho odborníka Lorenza Degana na I. Národnom šampionáte – SIMMENTAL CUP 2022. Šampionát sa uskutočnil 6.5.2022 Nesttville parku Hniezdne. Škoda , že jej ochorenie znemožnilo získať ďalšie cenné skúsenosti v tejto oblasti. Informácie o tomto šampionáte nájdete : tu 

SÚVISIACE ČLÁNKY

NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK NAŠEJ  ÚČASTI NA SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV HD V PARÍŽI : tu                      

 

SÚŤAŽ MLADÝCH BONITÉROV V PARÍŽI 2018 : tu

SÚŤAŽ MLADÝCH BONITÉROV V PARÍŽI 2017 a naša účasť v predchádzajúcich ročníkoch : tu

 

autor: T.H

Prílohy

.pdfAPRÍLOVE ČÍSLO SLOVENSKÉHO CHOVU
ČLÁNOK O VÝZNAMNOM ÚSPECHU Kri