EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Kristína BOLCAROVIČOVÁ IV.A, SOŠP LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, DOSIAHLA SVOJIM UMIESTNENÍM NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV EXTERIÉRU HD V PARÍŽI, NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK ZA CELÚ HISTÓRIU NAŠEJ ÚČASTI NA TEJTO SÚŤAŽI

Uvoľňovanie protipandemických opatrení umoţnilo výraznejšie naštartovanie školských a mimoškolských aktivít. Našou prvou medzinárodnou aktivitou, bola účasť na CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽI MLADÝCH HODNOTITEĽOV / BONITÉROV / ZOVŇAJŠKU / EXTERIÉRU / HD v dňoch 28.2.2022 – 3.3.2022. Súťaž patrí do skupiny všeobecných poľnohospodárskych súťaží / /Concours Génerál Paris / v rámci celosvetovo uznávanej MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY / Salon international l´agriculture 2022 / v Paríži. Poľnohospodárske súťaže boli organizované pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Francúzskej republiky. Základ hodnotenia exteriéru tvorilo plemeno mliekového úžitkového zamerania Holštajnský dobytok a plemeno mäsového úžitkového zamerania Charolaiský dobytok. S celoeurópskou súťažou mladých hodnotiteľov, nielen exteriéru hovädzieho dobytka, ale aj iných druhov HZ / Concours de Jugement des Animaux par les Jeunes (CJAJ) /, máme dlhoročné skúsenosti, lebo už v roku 2013 sme mali na súťaži premiérovú účasť, kde sme dosiahli aj vynikajúci výsledok. Naša vtedajšia žiačka Zuzka Užíková sa umiestnila na peknom 16 mieste v konkurencii 43 súťažiacich z 23 európskych krajín. Toto jej umiestnenie bolo našim najlepším, aţ do ukončenia tohto ročníka súťaže, lebo Kristínke Bolcarovičovej IV.A, študijný odbor agropodnikanie – agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva sa podarilo dosiahnuť fantastické umiestnenie. V medzinárodnej konkurencii 35 súťažiacich z 15 štátov sa umiestnila na V. MIESTE a len 1,33 bodu ju delilo od tretieho miesta. Ani naša druhá súťažiaca Alžbetka Ľudmila Vlčková IV.A, ktorá sa umiestnila na 24 mieste nesklamala, lebo konkurencia bola veľmi silná. Súťaž sa uskutočnila v družnej atmosfére, ktorú využili súťažiaci, ale aj sprevádzajúci pedagógovia na získanie nových kontaktov a dohodnutie možnej spolupráce. Tento ročník súťaže, preto môžeme považovať, po všetkých stránkach, za úspešný. Za vzornú reprezentáciu, nielen školy, ale aj nášho regiónu a celej SR, vyjadruje riaditeľstvo školy obidvom žiačkam poďakovanie, ktoré patrí aj všetkým pedagógom, ktorí boli zainteresovaní do ich prípravy na súťaž. Tu treba osobitne vyzdvihnúť prácu pani učiteľky Ing. Zuzany Lovásovej, ktorá má hlavný podiel na organizačnom zabezpečení našej účasti na súťaži od jej začiatku a aj osobne sprevádza žiakov na súťaži. Na záver treba poďakovať aj sponzorom, ktorí prispeli na realizácii našej účasti na tomto podujatí. Konkrétne je to náš zriaďovateľ ŽSK, mesto Liptovský Mikuláš, Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora a Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva Francúzskej republiky.

Informáciu o úspechu našich žiačok uverejnil aj web www.mojastredna tu

autor: T.H

Fotogaléria

V. miesto

Prílohy

.jpgKristínka BOLCAROVIČOVÁ IV.A
V. M I E S T O
.pdfOSOBNÝ POHĽAD NA POBYT V PARÍŽI
Autor. Kristína BOLCAROVIČOVÁ