EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponuky
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

1.III.2017 FREDERIKA ŠIMOVÁ IV.A, TOMÁŠ MAZUR IV.A REPREZENTOVALI SR NA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV EXTERIÉRU HD V PARÍŽI

Od 25.II. do 5.III.2017 sa v Paríži koná 54. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY / Salon international l´agriculture 2017 / Súčasťou sprievodných akcii, v rámci tejto celosvetovo uznávanej poľnohospodárskej výstavy, boli aj Všeobecné poľnohospodárske súťaže /Concours Génerál Paris / ktoré boli organizované pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Francúzskej republiky. V skupine súťaží, ktoré boli zamerané na chov hospodárskych zvierat, sme sa už štvrtý krát zúčastnili CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH HODNOTITEĽOV / BONITÉROV / ZOVŇAJŠKU / EXTERIÉRU / HD.

Naša účasť, v tohtoročnom ročníku, zaznamenala viacej zmien. Prvou z nich bola samotná účasť na súťaži, kde SR reprezentoval nie jeden žiak / žiačka / z našej školy, tak ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch. Tento ročník sme mali na súťaži dvoch žiakov :

Frederiku ŠIMOVÚ IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

Tomáša MAZURA IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

Druhá zmena sa týkala praktickej prípravy na súťaž. V predchádzajúcich ročníkoch sme využívali spoluprácu s odborníkom na hodnotenie exteriéru HD Ing. Milanom Hubkom, ktorý vykonával funkciu vedúceho  Regionálneho strediska Plemenárskych služieb SR, š.p. v Liptovskom Mikuláš. V súčasnosti je už na dôchodku a o to viac, sme si cenili jeho ochotu pomôcť našim žiakom zvládnuť túto náročnú súťaž. Tento ročník sme sa však museli zaobísť bez jeho pomoci. Jeho úlohu, pri príprave žiakov na súťaž, sa snažil suplovať Pavol KOVÁCS IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, ktorý súťaž absolvoval pred dvoma rokmi. Pre svojich spolužiakov organizačne zabezpečil praktické hodnotenie exteriéru francúzskeho mäsového plemena Limousinsky dobytok / Limuzínsky dobytok / na farme AGRONOVA EKO v Bobrovníku. Tretia zmena sa týkala pedagogického dozoru, ktorý v predchádzajúcich ročníkoch zabezpečovala pani učiteľka Ing. Zuzana LOVÁSOVÁ. Tesne pred odchodom na súťaž utrpela úraz, ktorý jej znemožnil štvrtýkrát sa zúčastniť súťaže v tejto funkcii. Preto išla s našimi súťažiacimi pani učiteľka Ing. Marianna HALUŠKOVÁ, ktorá sa svojej premiérovej úlohy zhostila na výbornú.

Poznámka : Článok budeme postupne dopĺňať po získaní ďalších materiálov od aktérov súťaže. Zatiaľ ponúknutá fotogaléria je robená iPhonom, preto niektoré fotografie majú mierne zhoršenú kvalitu.

 

SÚVISIACE  ČLÁNKY

Školský rok 2015/2016

Simona ŠVAJDOVÁ II.A REPREZENTOVALA SR NA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽI MLADÝCH HODNOTITEĽOV ZOVŇAJŠKU HD, KTORÁ BOLA SÚČASŤOU 53. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY V PARÍŽI :

www.polytechnika.sk/index.php

+ súvisiace články o našej účasti na súťaži v predchádzajúcich ročníkoch.

autor: T.H

Fotogaléria

Oficiálny plágát.
Graficky prehľad plemennej štruktúry HD vo
Francúzsku.
Logo výstavy.
Logo všeobecných poľnohospodárskych súťaží.
Impozantný nástup zvierat na hodnotenie.
Frederika ŠIMOVÁ IV.A
Študijný odbor agropodnikanie
Tomáš MAZUR IV.A
Študijný odbor agropodnikanie
Vo dvojici sa to lepšie ťahá.
Máme to za sebou !
Nezabudli sme ani na prezentáciu našich
potravinárskych výrobkov.
Spoločná fotografia účastníkov súťaže.

Prílohy

.pdfFrancúzsky model hodnotenia mäsových plemien HD,
ktorý bol použitý na súťaži.
.pdfFrancúzsky model hodnotenia mliekových plemien HD,
ktorý bol použitý na súťaži.