EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie 2023/2024Mimoriadny termín
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Úvod

Predseda ZO NŠO pri SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši
  PaedDr. Jana Krčahová

Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024
 Milí študenti, vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa bude kon...

Poľnohospodárska výroba
 ŠkVP

Strojár - mechanik čís. riadených strojov
 ŠkVP

Strojár - mechanik strojov a zariadení
 ŠkVP

Potravinárska Výroba
 ŠkVP

Mliekár a syrár
 ŠkVP

Biochemik - mliekarská výroba
ŠkVP

Agropodnikanie, agroturistika
ŠkVP

Agromechanzátor, opravár
ŠkVP

Voľná pracovná pozícia majster odbornej výchovy agromechanizátor
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš, príjme majstra odbornej výchovy  so zame...

Voľná pracovná pozícia majster odbornej výchovy potravinárska výroba
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš, príjme majstra odbornej výchovy so zameran&ia...

Voľná pacovná pozícia učiteľ odborných predmetov poľnohospodárstvo, potravinárstvo
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš, príjme učiteľa odborných predmetov so zameran...

NA PREVENCIU SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV MYSLÍME AJ POČAS PRÁZDNIN
Aj keď si žiaci už vychutnávajú prvé dni letných prázdnin, naši pedagogickí a nepedagogickí pracovníci nezabúdajú ani v t...

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2022/2023
V prílohách sa nachádzajú výsledky 2. kola prijímacích skúšok.