EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Úvod

UČITEĽ VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV, APROBÁCIA MATEMATIKA, TELESNÁ VÝCHOVA
 Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej zverejňuje voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície: UČITEĽ VŠEOBECNOVZDELÁVACÍC...

Správa o VV činnosti za školský rok 2022/2023
V prílohe sa nachádza správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023.

Ako prebiehal deň otvorených dverí 2023 na našej škole?
 Ukážka z dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 15.11.2023 na polytechnickej škole v Liptovskom Mikuláši. Klikni sem pre zobrazenie videa

Naši žiaci na Citi Innovation Camp v Bratislave!
    Študenti III.A triedy odboru agropodnikanie – agroturistika Maximilián Tomeček, Michaela Balocová a Vanda Hazuchová sa  dňa 12. októb...

FOODATHON – študenti hľadali riešenia pre budúcnosť poľnohospodárstva!
 FOODATHON - študenti hľadali riešenia pre budúcnosť poľnohospodárstva!    Študenti III. A triedy (odbor agropodnikanie – agroturi...

Príjimacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Dokumenty súvisiace s prijímacím konaním.

Príjimacie konanie pre šk. rok 2025/2026
Dokumenty súvisiace s prijímacím konaním.

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok
 V prílohách sa nachádzajú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok
 V prílohách sa nachádzajú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok
V prílohách sa nachádzajú výsledky 2. kola prijímacích skúšok.

Realizovali sme projekt „Mapovanie potrieb školy"
    SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš v období apríl – október 2023 realizovala v rámci projektu „Map...

Predseda ZO NŠO pri SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši
  PaedDr. Jana Krčahová

Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024
 Milí študenti, vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa bude kon...

Poľnohospodárska výroba
 ŠkVP

Strojár - mechanik čís. riadených strojov
 ŠkVP