EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Kolektívna zmluva

Predseda ZO NŠO pri SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši
  PaedDr. Jana Krčahová

Kolektívna zmluva pre rok 2024
Znenie kolektívnej zmluvy pre rok 2024 vo formáte PDF nájdete v prílohe.

Kolektívna zmluva pre rok 2023
Znenie kolektívnej zmluvy pre rok 2023 vo formáte PDF nájdete v prílohe. 

Archív
Archivovaná stará verzia kolektívnej zmluvy v PDF formáte je v prílohe aj spolu s dodatkami.