EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyPrijímacie konanie pre šk. rok 2024/2025
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

PREDSTAVUJEME Tatianu BAŠISTOVÚ II.A, AGROPODNIKANIE-CHOV KONÍ A JAZDECTVO

Po pozitívnych rakciách na posledné zverejnené príspevky na našej www, ktoré informovali o mimoškolských aktivitách našich žiakov, sme sa rozhodli pokračovať v propagácií žiakov, ktorí využívajú zmyslplne voľný čas pre realizáciu zaujímavých aktivít. Ako prvú sme v rubrike PREDSTAVUJEME zaradili Tatianu BAŠISTOVÚ II.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Jej koníčkom sú od 8 rokov jej života skutočné kone. V súčasnosti jazdí na dvoch koňoch KERI a RAGTIME vo Veľkom Slavkove a Mlynici. Tatiana bola v prvom ročníku úspešnou absolventkou SKÚŠOK ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA, ktoré absolvovala s organizačnou pomocou našej školy v Spišskej Novej Vsi . Preto sme radi, že si našla čas na vypracovanie materiálu s fotodokumentáciou o tomto jej koníčku.

SÚVISIACE ČLÁNKY :

PRÍSPEVKY O MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVITÁCH ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2015/2016 :

Barborka AMBRÓZYOVÁ III.P, štud. odbor potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve

www.polytechnika.sk/index.php

Frederika ŠIMOVÁ III.A , štud. odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

www.polytechnika.sk/index.php

www.polytechnika.sk/index.php

Katka PETERCOVÁ III.A, Pavol KOVÁCS III.A,  štud. odbor agropodnikanie - chov koní a jazdectvo :

www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2014/2015

25.IV.2015 SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA :

www.polytechnika.sk/index.php

 

 

autor: Ing. Tibor Hugáň

Fotogaléria

Prílohy

.pdfPREDSTAVUJEME Tatianu BAŠISTOVÚ II.A
študijný odbor agropodnikanie