Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

25.IV. 2015 SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA

Skúšky základného výcviku jazdca sú veľmi žiadané u mladých, začínajúcich jazdcov, ktorí pomocou nich chcú ukázať nielen svoje jazdecké umenie, ale absolvovaním týchto skúšok urobia prvý krok pre možnosť zúčastňovať sa oficiálnych pretekov. Naša škola pri realizácii svojho zámeru založiť jazdecký klub, ktorý by pôsobil v rámci školy organizačne zabezpečila možnosť absolvovania týchto skúšok v Spišskej Novej Vsi žiačkam zo študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo Michaele BIELIKOVEJ I.A a Tatiane BAŠISTOVEJ I.A. Obidve by mali tvoriť „kostru“ zloženia zamýšlaného jazdeckého klubu. Možnosť absolvovať skúšku využila aj žiačka Marika DOMITEROVÁ IV.A .

Samotná skúška sa skladá z praktickej a teoretickej časti. Všetky naše žiačky skúšku zvládli veľmi dobre, na čom má zásluhu vyučujúca predmetu prax pani učiteľka Ing. Andrea ILAVSKÁ. Vďaka žiačke Kristíne GEROČOVEJ IV.A, ktorá bola súčasťou našej mini výpravy, ale skúšku neabsolvovala, lebo má ju už dávnejšie urobenú, máme bohatú fotodokumentácia z praktickej časti skúšky. Ak všetko pôjde podľa predstáv vedenia školy, môžeme sa tešiť v blízkej budúcnosti z účasti našich žiakov vo farbách školy na jazdeckých pretekoch.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

6.II.2015 I. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ :

www.polytechnika.sk/index.php

 

autor: T.H, K.G.

Fotogaléria

Účastníčky skúšky ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA
Zľava - doprava . Marika DOMIT
Praktická časť skúšky.
A máme to úspešne za sebou.